Công Pháp Quốc Tế

NGÂN HÀNG ĐỀ THI

CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 1

 1. Anh (chị) hãy chứng minh Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật độc lập.
 2. Phân tích các đặc điểm của Luật quốc tế hiện đại
 3. So sánh cơ cấu chủ thể của CPQT và TPQT
 4. Các quy phạm pháp luật quốc tế sẽ được đảm bảo thi hành bằng những biện pháp gì?
 5. Vấn đề hiệu lực của Điều ước quốc tế
 6. Các chế độ pháp lý dành cho người nước ngoài
 7. Nêu các bước trong quá trình kỳ kết điều ước quốc tế. Phê chuẩn và phê duyệt có phải là hai bước bắt buộc, kế tiếp nhau không? Giải thích
 8. Các cách thức hưởng quốc tịch phổ biến hiện nay trên thế giới. Liên hệ pháp luật ViệtNam.
 9. Lý luận về bảo lưu điều ước quốc tế
 10. Từ các đặc trưng cơ bản của Luật quốc tế hiện đại, hãy làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Luật quốc tế và pháp luật quốc gia
 11.  Phân tích các vai trò của Luật quốc tế hiện đại. Liên hệ thực tiễn
 12. Phân tích tính chất chủ thể của tổ chức quốc tế liên Chính phủ. Tại sao nói tổ chức quốc tế liên Chính phủ là chủ thể của LQT hiện đại.
 13. Phân tích tính chất chủ thể của quốc gia. Tại sao nói quốc gia là chủ thể đầu tiên, cơ bản, chủ yếu của LQT hiện đại.
 14. Phân tích ý nghĩa pháp lý và ý nghĩa thực tiễn của các nguyên tắc cơ bản của LQT hiện đại trong hệ thống pháp luật quốc tế
 15. Ý nghĩa pháp lý của chế định dân cư
 16. Trình bày ý nghĩa pháp lý của việc xác định lãnh thổ và biên giới quốc gia.
 17. Phân tích tính chất chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ
 18.  Vai trò và giá trị pháp lý của điều ước quốc tế trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp lý quốc tế
 19. Từ các đặc trưng của LQT hiện đại, hãy so sánh với pháp luật quốc gia
 20. Phân biệt chế định kế thừa trong LQT với chế định thừa kế trong pháp luật dân sự.
 21. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.
 • Trong trường hợp ĐƯQT mà quốc gia đã ký kết hoặc tham gia có sự mâu thuẫn với luật trong nước thì quốc gia cũng không thể viện dẫn pháp luật của mình để từ chối thực hiện các cam kết quốc tế.
 • Khi ĐƯQT đã có hiệu lực thì không thể đặt ra vấn đề bảo lưu
 • Tuyên bố đơn phương do một quốc gia đưa ra nhằm công nhận hiệu lực của một ĐƯQT đối với quốc gia mình là phê chuẩn ĐƯQT.

22. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Nếu quốc gia đã đưa ra bảo lưu trong quá trình đàm phán thì không cần phải có một tuyên bố nào khác.
 • Nếu nảy sinh một quy phạm mới bắt buộc trong luật quốc tế (Jus cogens) thì mọi ĐƯQT hiện hữu mâu thuẫn với quy phạm đó sẽ trở thành vô hiệu và sẽ chấm dứt.
 • Quốc gia chỉ có chủ quyền đối với công dân của quốc gia.

23. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Hiến chương LHQ là hiến pháp của cộng đồng.
 • Mọi ĐƯQT đều được xây dựng trên cơ sở của các tập quán quốc tế.
 • So với TQQT thì ĐƯQT có ưu thế hơn.

24. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Quyền năng chủ thể của các quốc gia khác nhau là không giống nhau.
 • Công nhận quốc gia mới hình thành là một nghĩa vụ bắt buộc đối với chủ thể.
 • Sự khác nhau giữa công nhận

25. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Trong hệ thống nguồn của LHQ thì vị trí của ĐƯQT và TQQT là tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể do các chủ thể của LHQ quy định.
 • Tổ chức quốc tế liên chính phủ là chủ thể có chủ quyền của LHQ.
 •  Khi có chiến tranh xảy ra thì các ĐƯQT song phương đương nhiên mất hiệu lực giữa các bên tham chiến

26. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Khi cha mẹ thay đổi quốc tịch thì quốc tịch của con mặc nhiên thay đổi theo.
 • Nếu ĐƯQT không quy định một thủ tục nào khác thì sau khi ký đầy đủ ĐƯQT đó sẽ phát sinh hiệu lực.
 • Quan hệ pháp luật có sự tham gia của quốc gia là đối tượng điều chỉnh của luật quốc tế.

27. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý giữa cá nhân với một quốc gia nhất định.
 • Quyền được bảo lưu được thực hiện trong tất cả các giai đoạn của quá trình ký kết kể cả khi gia nhập ĐƯQT.
 • Mọi ĐƯQT đều được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các chủ thể LHQ.

28. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Chủ thể của LHQ là những thực thể có chủ quyền.
 • Các nguyên tắc cơ bản của LHQ là nguồn chủ yếu của LQT.
 • Luật quốc tế không có biện pháp cưỡng chế.

29. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Phê chuẩn áp dụng đối với ĐƯQT song phương còn phê duyệt áp dụng với ĐƯQT đa phương.
 • Gia nhập ĐƯQT chỉ đặt ra với ĐƯQT đa phương.
 • ĐƯQT không thể ràng buộc quốc gia thứ ba về bất cứ lý do nào.

30. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.

 • Quốc gia có quyền tự mình xác định biên giới quốc gia.
 • Chỉ có quốc gia mới có thẩm quyền chấm dứt hiệu lực của ĐƯQT đối với mình.
 • Quốc gia có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối với tất cả các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia.

 

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

 

1: Anh (chị) hãy chứng minh Luật Quốc Tế là một ngành luật độc lập?

2: Phân tích các đặc điểm của Luật Quốc Tế hiện đại?

3: So sánh cơ cấu chủ thể của CPQT và TPQT ?

4: Các quy phạm pháp Luật Quốc Tế sẽ được đảm bảo thi hành bằng những biện pháp gì?

5: Vấn đề hiệu lực của Điều ước quốc tế?

6: Các chế độ pháp lý dành cho người nước ngoài?

7: Nêu các bước trong quá trình ký kết điều ướcquốc tế. Phê chuẩn và phê duyệt có phải là hai bước bắt buộc, kế tiếp nhau? Giải thích?

8: Các cách thức hưởng quốc tịch phổ biến hiện nay trên thế giới. liên hệ pháp luật viêt nam?

9: Lý luận về bảo lưu điều ước quốc tế?

10: Từ các đặc trưng cơ bản của Luật Quốc Tế hiện đại, hãy làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Luật Quốc Tế và pháp luật quốc gia?

11: Phân tích các vai trò của Luật quốc tế hiện đại. Liên hệ tực tiễn?

12: Phân tích tính chất chủ thể của tổ chức quốc tế liên Chính Phủ. Tại sao nói tổ chức quốc tế liên Chính Phủ là chủ thể của LQT?

13: Phân tích tính chất chủ thể của quốc gia. Tại sao nói quốc gia là chủ thể đầu tiên, cơ bản, chủ yếu của LQT hiện đại?

14: Phân tích ý nghĩa pháp lý và ý nghĩa thực tiễn của các nguyên tắc cơ bản LQT hiện đại trong hệ thống pháp luật quốc tế?

15: Ý nghĩa pháp lý của chế định dân cư?

16: Trình bày ý nghĩa pháp lý của việc xác định lãnh thổ và biên giới quốc gia?

17: Phân tích tính chất chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ?

18: Vai trò và giá trị pháp lý của điều ước quốc tế trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp lý quốc tế?

19: Từ các đặc trưng của LQT hiện đại, hãy so sánh với pháp lý quốc gia?

20: Phân biệt chế định kế thừa trong Luật Quốc Tế với chế định thừa kế trong pháp luật dân sự?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
 1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: