Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ Môn Vật Lý Chất Rắn

1.GIỚI THIỆU

Bộ môn Vật lý Chất rắn được thành lập năm 1980 được tách ra từ bộ môn Điện tử – Chất rắn (thành lập năm 1976) trực thuộc Khoa Vật Lý. Các PGS Đỗ Hải, PGS Quan Hán Khang và PGS Trương Quang Nghĩa là các Trưởng Bộ môn của Bộ môn qua các thời kỳ từ năm 1980 – 2006
Trưởng Bộ môn hiện nay là TS. Trần Quang Trung.

2. NHÂN SỰ

-Nhân sự hiện nay của bộ môn:
2 TS (1 đang làm Post-Doctor tại Hàn quốc), 7 ThS (1 đang học TS ở Singapore, 1 đang học TS ở Hàn, 3 đang làm TS trong nước), 2 CN (1 đang học TS ở Hàn, 1  đang học TS ở Nhật) và 1 KTV PTN.
STT Họ  Tên Học hàm/học vị Email Ghi chú
1 Trần Quang Trung TS tqtrung@phys.hcmuns.edu.vn Trưởng Bộ môn
2 Vũ Thị Phát Minh ThS vtpminh@phys.hcmuns.edu.vn
3 Trần Việt Cường TS tvcuong@phys.hcmuns.edu.vn
4 Nguyễn Hoàng Hưng TS nhhung@phys.hcmuns.edu.vn Trưởng PTN
5 Nguyễn Đăng Khoa ThS ndkhoa@phys.hcmuns.edu.vn
6 Hoàng Thị Thu ThS htthu@phys.hcmuns.edu.vn
7 Phan Thị Minh Điệp ThS ptmdiep@phys.hcmuns.edu.vn
8 Đặng Thành Công KTV
9 Trần Thị Thắm ThS (du học Hàn quốc, chương trình TS, 2003)
10 Võ Trọng Nghĩa ThS (du học Singapor, chương trình TS, 2006)
11 Phan Thị Như Quỳnh Cử nhân (du học Nhật, chương trình TS, 2009)
12 Trần Minh Đạo Cử nhân (du học Hàn quốc, chương trình TS, 2008)

3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN

Bộ môn Vật lý Chất rắn hiện nay đang đào tạo theo 3 hướng cơ bản
Vật liệu màng mỏng – Ứng dụng
Vật liệu khối – Ứng dụng
Mô phỏng
Cụ thể các hướng nghiên cứu như sau:
•    Vật liệu màng
1.    Chế tạo màng điện môi, bán dẫn vô cơ, hữu cơ … bằng nhiều phương pháp: PVD, PE-CVD, Sol-gel …và nghiên cứu tính chất đặc trưng như: cấu trúc, hình thái học, điện, quang bằng các phương pháp như PL, FT-IR, UV-Vis, Ellipsometer, X-Ray, E-L-V…
2.    Chế tạo solar cell vô cơ và hữu cơ trên cơ sở Si:H (cấu trúc PIN hay NIP) và polymer dẫn MEH-PPV.
3.    Diod phát quang vô cơ trên cơ sở Si:H và hữu cơ dạng màng mỏng (OLED) trên cơ sở polymer dẫn PEDOT, MEH-PPV, PFO, Ir(PPY), Alq3, PVK.
4.    Nghiên cứu các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano có khả năng làm tăng hiệu suất của linh kiện quang-điện như nano TiO2, CdS, CdSe…, nanowire ZnO, AZO, NZO… và các điện cực TCO phục vụ cho chế tạo linh kiện quang-điện hiệu suất cao.
•    Vật liệu khối
1.    Chế tạo tinh thể (ADP, KDP, Xennhét..) bằng phương pháp hạ nhiệt động
2.    Chế tạo, nghiên cứu vật liệu Nhiệt phát quang (LiF, CaSO4:Dy, Al2O3:C…); Ứng dụng đo liều và định tuổi bằng Nhiệt phát quang.
•    Ứng dụng máy tính
1.    Mô phỏng vật liệu vô định hình
2.    Vật lý tính toán
3.    Điều khiển các thiết bị ngoại vi.

4. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Năm 3:

HK1

Mạch số
Máy đo và cảm biến
Vật lý bán dẫn
Đại cương Khoa học vật liệu
Tính chất quang của VR(1)
Ứng dụng máy tính (1)

HK2

Linh kiện bán dẫn
Tính chất cơ nhiệt điện của vật rắn
Kỹ thuật điện tử trong vật lý thực nghiệm
Tính chất quang của vật rắn (2)
Ứng dụng máy tính 2
Thực tập chuyên đề 1

Năm 4

HK1

Kỹ thuật nuôi tinh thể
Kỹ thuật màng mỏng và chân không
Mô phỏng hiện tượng Vật lý
Thực tập chuyên đề 2
Công nghệ chế tạo bán dẫn
Nhập môn công nghệ nano
(Các môn học chuyên ngành tự chọn và hệ Cử nhân tài năng)
Kỹ thuật điện tử trong vật lý thực nghiệm nâng cao
Phương pháp nghiên cứu màng mỏng
Kỹ thuật tạo vật liệu khối

HK2
Khóa luận  tốt nghiệp
Hoặc     Seminar:
+ Vật lý tính toán
+ Vật lý mô phỏng

5.PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm phục vụ sinh viên, học viên cao học và hỗ trợ nghiên cứu sinh thực hiện luận văn tốt nghiệp các cấp bao gồm các hệ thiết bị tạo mẫu và đo đạc:

1. Hệ PE-CVD

•    Chế tạo màng a-Si:H, μc-Si:H thuần, loại n, loại p
•    Chế tạo các linh kiện điện huỳnh quang, solar cell…dựa trên màng a-Si:H

2. Hệ Nhiệt – CVD

•    Tạo các nano-wire như TiO2, ZnO….
•    Tạo màng Graphene…
•    Tái ủ nhiệt các mẫu trong môi trường chân không cao hay khí riêng phần như Ar, nitrogen… ở nhiệt độ cao

3. Hệ nhiệt bốc bay

•    Tạo màng polymer dẫn Alq3, PVK…
•    Tạo màng oxyde, sulfur kim loại, từ dạng bột như: WO3, CdS, CdSe …
•    Tạo các điện cực kim loại như Al, Ni-Cr, Au, Ag
….

4. Hệ Glove-box liên hợp

•    Tạo các màng polymer dẫn PVK, MEH-PPV
•    Tạo các màng TiO2, ZnO:Al, SiO2…bằng phương pháp sol-gel
•    Tạo các tổ hợp huỳnh quang hữu cơ bằng phương pháp dung dịch

5. Hệ phún xạ magnetron

•    Chế tạo TCO (màng dẫn điện trong suốt): ZnO:Al, ITO …
•    Chế tạo các oxyde kim loại có độ rộng vùng cấm lớn: TiO2, AlN …
•    Chế tạo các màng trang trí chống mài mòn: TiN…

6. Hệ chân không đa buồng liên hoàn
Ba buồng chân không liên hợp, chế tạo các tổ hợp màng khác nhau bằng phương pháp PVD hoàn toàn trong chân không, tránh ảnh hưởng của môi trường đến lớp tiếp giáp. Úng dụng chế tạo các OLED trên cơ sở Alq3, PFO, MEH-PPV
7. Các thiết bị hổ trợ
Lò nung nhiệt độ cao (1200 0C), máy rữa siêu âm, lò sấy chân không, hệ phun plasma nhiệt phân, hệ spin coating, hệ dipping….
8. Hệ đo nhiệt phát quang
•    Đo đặc trưng nhiệt phát quang của liều kế, xác định liều chiếu
•    Nghiên cứu các bẫy phát quang của vật liệu

9. Hệ đo quang phát quang
•    Đo đặc trưng quang phát quang (L-V) của màng mỏng, hệ phân tán hạt nano…
•    Nghiên cứu các bẫy phát quang của vật liệu
10. Hệ đo đặc trưng E – L – V, C-V

•    Đo đồng thời đặc trưng I-V và L-V (điện phát quang) của các tổ hợp điện huỳnh
quang hữu cơ và vô cơ (a-Si:H)
•    Đo các đặc tuyến C-V

11. Hệ đo nhiễu xạ tia X (XRD)

•    Định trục và xác định tính chất đối xứng của tinh thể (phương pháp Laue)
•    Xác định cấu trúc của màng mỏng, vật liệu bột, khối…

12. Đang tiến hành xây dựng hệ photo-lithography: phục vụ giảng dạy và nghiên cứu

6.HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Hợp tác trong nước:
Khoa Công nghệ – Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà nội
Phòng Quang học – Ngọc học – Viện Khoa học VN

2. Hợp tác ngoài nước:

Viện Vật lý – Viện Khoa học Prague – Công hòa Czech
Nano Lab – Đại học kỹ thuật Prague (CTU) – Cộng hòa Czech
Khoa Vật Lý – Đại học Moncton – Canada
Đang tiến hành xây dựng hợp tác với Khoa Vật lý – Đại học LaTrobe – Úc, khoa Vật lý – Đại học Ulsan – Hàn quốc

7. MỘT SỐ HỌAT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN

Lớp học  vật liệu tiên tiến Việt Nhật 2008
Lớp học Photovoltaic GS Jirka – 2008

8. ĐỊNH HƯỚNG NGHỂ NGHIỆP CHO NGƯỜI HỌC

1. Làm giảng viên giảng dạy đại học, Chuyên viên nghiên cứu tại các phòng TN của Trường, Khoa.

2. Công tác tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu như: Phân viện Vật lý Tp Hồ Chí Minh, Phân viện Khoa học Vật liệu Nha trang, Trung tâm đo lường và tiêu chuẩn khu vực 3…

3. Công tác tại Phòng TN Nano ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao

4. Công tác tại các Sở Khoa học và Môi trường ở các tỉnh thành.

5. Các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, vật liệu mới

6. Giáo viên giảng dạy Vật lý phổ thông

7. Làm việc tại các công ty

8. Học vật lý nói riêng, các ngành khoa học cơ bản nói chung sẽ hình thành cho sinh viên những nền tảng kiến thức cơ bản, khả năng tư duy nhanh nhạy, dễ dàng trong việc tiếp thu những kiến thức mới của các ngành khác. Đây là một lợi thế không nhỏ trong trường hợp sinh viên tốt nghiệp phải làm việc trái nghề

9. LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Mô phỏng hiện tượng biến đổi cấu trúc trong Al2O3 và Al2O3.2SiO2
ở trạng thái lỏng và vô định hình.

NCS: Nguyễn Hoàng Hưng – Thầy hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Hoàng – PGS.TS. Hoàng Dũng

Tóm tắt:

Bằng phương pháp mô phỏng Động lực học phân tử (MD), chúng tôi dựng mô hình Al2O3 và Al2O3.2SiO2 lỏng và vô định hình (VĐH) chứa 3000 nguyên tử với điều kiện biên tuần hoàn. Chúng tôi đã khảo sát toàn diện cấu trúc Al2O3 và Al2O3.2SiO2 (A2S) lỏng và VĐH. Khảo sát hiện tượng biến đổi cấu trúc dưới ảnh hưởng của áp suất cao và nhiệt độ cao. Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt nano Al2O3 lên cấu trúc và biến đổi cấu trúc dưới ảnh hưởng của yếu tố áp suất.

Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: