Quyết định số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Số: 1821/QĐ-SĐH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành dạng thức đề thi tuyển sinh sau đại học
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học
Quốc gia;
Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo
Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành
theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo
Quyết định số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại công văn số
463/SĐH, ngày 08/5/2009;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Khoa Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này dạng thức đề thi tuyển sinh sau
đại học của môn thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các văn bản trước đây trái
với Quyết định này bị bãi bỏ
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm Khoa Sau đại học và
Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VP, Khoa SĐH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã kí)
GS.TS Nguyễn Hữu Đức
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DẠNG THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Môn thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1821/QĐ-SĐH, ngày 20 tháng 5 năm 2010
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)
I. THÔNG TIN CHUNG
– Bài thi dùng cho thi tuyển ở cả hai bậc thạc sĩ và tiến sĩ
– Thời gian làm bài: 90 phút
– Số lượng câu hỏi: 100
– Hình thức trả lời: Trắc nghiệm
II. CẤU TRÚC BÀI THI
Bài thi gồm hai phần:
1. Phần I (30 phút): kiểm tra kiến thức ngữ pháp và từ vựng của thí sinh. Phần này
gồm 50 câu, được chia thành hai mục.
– Mục 1. Hoàn thành câu. Mục này gồm 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi là một câu
chưa hoàn chỉnh, dưới mỗi câu là 4 phương án hoàn thành câu được đánh
dấu A, B, C, D trong đó có 1 phương án đúng. Nhiệm vụ của thí sinh là chọn
1 phương án đúng ở mỗi câu.
– Mục 2. Xác định lỗi (ngữ pháp và từ vựng). Mục này bao gồm 30 câu hỏi,
mỗi câu hỏi là một câu hoàn chỉnh với 4 phần gạch dưới được đánh dấu
A, B, C, D trong đó có 1 lỗi ngữ pháp hoặc từ vựng. Nhiệm vụ của thí sinh là
đọc và chọn 1 phương án sai ở mỗi câu.
2. Phần II (60 phút): kiểm tra kĩ năng đọc hiểu của thí sinh. Phần này gồm 50 câu
hỏi với khoảng 5 – 8 đoạn văn liên quan đến các chủ đề phổ thông về khoa học,
công nghệ, văn hóa, xã hội… Dưới mỗi đoạn là một số câu hỏi với 4 phương án trả
lời được đánh dấu A, B, C, D cho mỗi câu, trong đó có 1 phương án đúng. Thí sinh
đọc và căn cứ vào nội dung bài đọc chọn 1 phương án đúng cho mỗi câu.
III. HÌNH THỨC BÀI THI
Bài thi gồm 2 phần riêng biệt: ĐỀ THI (TEST PAPER) và TỜ TRẢ LỜI
(ANSWER SHEET).
Thí sinh làm bài trên TỜ TRẢ LỜI. Cách trả lời được hướng dẫn trên ĐỀ THI.
IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM
Tổng số điểm của bài thi là 100. Mức điểm đủ điều kiện xét tuyển đối với thí sinh
dự tuyển bậc thạc sĩ là 50 điểm, bậc tiến sĩ là 65 điểm

Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: