sx tay ninh (Thứ Năm)

Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 15/08/2013

Giải tám 36
Giải bảy 600
Giải sáu 9074 – 1873 – 7823
Giải năm 0546
Giải tư 86124 – 81951 – 03775 – 49324 – 89862 – 29764 – 63646
Giải ba 55259 – 54761
Giải nhì 50772
Giải nhất 24922
Đặc biệt 394644

Đầu

Đuôi
0 0
1
2 3,4,4,2
3 6
4 6,6,4
5 1,9
6 2,4,1
7 4,3,5,2
8
9
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 08/08/2013

Giải tám 99
Giải bảy 839
Giải sáu 0894 – 9346 – 0638
Giải năm 7006
Giải tư 98590 – 56303 – 28853 – 58915 – 52845 – 80276 – 44721
Giải ba 88978 – 44324
Giải nhì 04637
Giải nhất 33469
Đặc biệt 805070

Đầu

Đuôi
0 6,3
1 5
2 1,4
3 9,8,7
4 6,5
5 3
6 9
7 6,8,0
8
9 9,4,0
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 01/08/2013

Giải tám 39
Giải bảy 908
Giải sáu 9448 – 3803 – 2215
Giải năm 6252
Giải tư 59814 – 61145 – 63847 – 19278 – 44873 – 08185 – 75225
Giải ba 47483 – 16054
Giải nhì 44530
Giải nhất 67610
Đặc biệt 228333

Đầu

Đuôi
0 8,3
1 5,4,0
2 5
3 9,0,3
4 8,5,7
5 2,4
6
7 8,3
8 5,3
9
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 25/07/2013

Giải tám 85
Giải bảy 792
Giải sáu 1662 – 6733 – 9819
Giải năm 9189
Giải tư 21248 – 76378 – 89881 – 51615 – 29003 – 24772 – 85397
Giải ba 59800 – 73328
Giải nhì 96285
Giải nhất 48443
Đặc biệt 438128

Đầu

Đuôi
0 3,0
1 9,5
2 8,8
3 3
4 8,3
5
6 2
7 8,2
8 5,9,1,5
9 2,7

Xổ số Tây Ninh  mở thưởng ngày Thứ Năm, 18/07/2013

Giải tám 96
Giải bảy 605
Giải sáu 3272 – 1278 – 0517
Giải năm 9848
Giải tư 30842 – 39407 – 45459 – 36476 – 25594 – 58907 – 70662
Giải ba 57254 – 31803
Giải nhì 97563
Giải nhất 39241
Đặc biệt 466682

Đầu

Đuôi
0 5,7,7,3
1 7
2
3
4 8,2,1
5 9,4
6 2,3
7 2,8,6
8 2
9 6,4
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 11/07/2013

Giải tám 71
Giải bảy 373
Giải sáu 4669 – 4014 – 7657
Giải năm 1536
Giải tư 23625 – 35369 – 02053 – 23500 – 28207 – 39633 – 19086
Giải ba 13240 – 44276
Giải nhì 51861
Giải nhất 84952
Đặc biệt 342859

Đầu

Đuôi
0 0,7
1 4
2 5
3 6,3
4 0
5 7,3,2,9
6 9,9,1
7 1,3,6
8 6
9
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 04/07/2013

Giải tám 43
Giải bảy 369
Giải sáu 3188 – 2653 – 7822
Giải năm 4438
Giải tư 42405 – 53352 – 37645 – 69739 – 89863 – 84345 – 29179
Giải ba 21793 – 68219
Giải nhì 75610
Giải nhất 35793
Đặc biệt 983186

Đầu

Đuôi
0 5
1 9,0
2 2
3 8,9
4 3,5,5
5 3,2
6 9,3
7 9
8 8,6
9 3,3
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 27/06/2013

Giải tám 45
Giải bảy 455
Giải sáu 7676 – 1083 – 6546
Giải năm 0264
Giải tư 48996 – 23440 – 99283 – 87846 – 02902 – 55725 – 48772
Giải ba 88066 – 87981
Giải nhì 17984
Giải nhất 93948
Đặc biệt 046953

Đầu

Đuôi
0 2
1
2 5
3
4 5,6,0,6,8
5 5,3
6 4,6
7 6,2
8 3,3,1,4
9 6
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 20/06/2013

Giải tám 48
Giải bảy 994
Giải sáu 4582 – 0407 – 9555
Giải năm 8790
Giải tư 64527 – 72420 – 71252 – 49681 – 79153 – 51415 – 37573
Giải ba 51211 – 68050
Giải nhì 31827
Giải nhất 19234
Đặc biệt 920730

Đầu

Đuôi
0 7
1 5,1
2 7,0,7
3 4,0
4 8
5 5,2,3,0
6
7 3
8 2,1
9 4,0
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 13/06/2013

Giải tám 81
Giải bảy 272
Giải sáu 8632 – 1701 – 2289
Giải năm 5700
Giải tư 63129 – 01533 – 90981 – 29160 – 89447 – 55204 – 94948
Giải ba 98512 – 81902
Giải nhì 79738
Giải nhất 76097
Đặc biệt 805665

Đầu

Đuôi
0 1,0,4,2
1 2
2 9
3 2,3,8
4 7,8
5
6 0,5
7 2
8 1,9,1
9 7
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 06/06/2013

Giải tám 25
Giải bảy 841
Giải sáu 2452 – 0835 – 0474
Giải năm 4966
Giải tư 56615 – 85862 – 19400 – 71938 – 30435 – 21285 – 23337
Giải ba 28062 – 52901
Giải nhì 36353
Giải nhất 37833
Đặc biệt 197890

Đầu

Đuôi
0 0,1
1 5
2 5
3 5,8,5,7,3
4 1
5 2,3
6 6,2,2
7 4
8 5
9 0
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 30/05/2013

Giải tám 28
Giải bảy 471
Giải sáu 3399 – 3747 – 4624
Giải năm 9588
Giải tư 46727 – 26866 – 77206 – 96080 – 48275 – 03501 – 87990
Giải ba 99732 – 16984
Giải nhì 17065
Giải nhất 81499
Đặc biệt 971938

Đầu

Đuôi
0 6,1
1
2 8,4,7
3 2,8
4 7
5
6 6,5
7 1,5
8 8,0,4
9 9,0,9
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 23/05/2013

Giải tám 84
Giải bảy 996
Giải sáu 3919 – 8210 – 6584
Giải năm 2752
Giải tư 36307 – 44815 – 86054 – 00099 – 92242 – 96716 – 06503
Giải ba 73446 – 29586
Giải nhì 31639
Giải nhất 00566
Đặc biệt 291122

Đầu

Đuôi
0 7,3
1 9,0,5,6
2 2
3 9
4 2,6
5 2,4
6 6
7
8 4,4,6
9 6,9
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 16/05/2013

Giải tám 68
Giải bảy 844
Giải sáu 0486 – 8639 – 6764
Giải năm 1109
Giải tư 61862 – 49159 – 49204 – 66284 – 67422 – 94890 – 48089
Giải ba 14907 – 20755
Giải nhì 70952
Giải nhất 13793
Đặc biệt 349007

Đầu

Đuôi
0 9,4,7,7
1
2 2
3 9
4 4
5 9,5,2
6 8,4,2
7
8 6,4,9
9 0,3
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
35 6 lần 52 4 lần
39 5 lần 41 4 lần
84 5 lần 99 4 lần
66 5 lần 93 4 lần
59 4 lần 28 4 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
02 0 lần 51 0 lần
17 0 lần 57 0 lần
43 0 lần 58 0 lần
45 0 lần 69 0 lần
49 0 lần 72 0 lần
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 09/05/2013

Giải tám 20
Giải bảy 835
Giải sáu 4095 – 9109 – 7261
Giải năm 3531
Giải tư 36734 – 19226 – 87788 – 74325 – 93395 – 85568 – 14005
Giải ba 53952 – 74941
Giải nhì 60868
Giải nhất 17693
Đặc biệt 336439

Đầu

Đuôi
0 9,5
1
2 0,6,5
3 5,1,4,9
4 1
5 2
6 1,8,8
7
8 8
9 5,5,3
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 02/05/2013

Giải tám 60
Giải bảy 774
Giải sáu 0692 – 6578 – 1192
Giải năm 5866
Giải tư 09623 – 86298 – 64540 – 72042 – 83224 – 36421 – 57423
Giải ba 35773 – 14839
Giải nhì 49871
Giải nhất 28409
Đặc biệt 219224

Đầu

Đuôi
0 9
1
2 3,4,1,3,4
3 9
4 0,2
5
6 0,6
7 4,8,3,1
8
9 2,2,8
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 25/04/2013

Giải tám 47
Giải bảy 731
Giải sáu 5555 – 0175 – 0936
Giải năm 4993
Giải tư 37278 – 23714 – 54008 – 12456 – 40735 – 47834 – 53987
Giải ba 30059 – 88059
Giải nhì 42689
Giải nhất 39678
Đặc biệt 803830

Đầu

Đuôi
0 8
1 4
2
3 1,6,5,4,0
4 7
5 5,6,9,9
6
7 5,8,8
8 7,9
9 3
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 18/04/2013

Giải tám 95
Giải bảy 959
Giải sáu 4263 – 8566 – 6610
Giải năm 6585
Giải tư 23941 – 22646 – 29428 – 75355 – 04067 – 99988 – 29686
Giải ba 22000 – 48825
Giải nhì 08448
Giải nhất 46089
Đặc biệt 196786

Đầu

Đuôi
0 0
1 0
2 8,5
3
4 1,6,8
5 9,5
6 3,6,7
7
8 5,8,6,9,6
9 5
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 11/04/2013

Giải tám 28
Giải bảy 911
Giải sáu 1796 – 3624 – 7129
Giải năm 5135
Giải tư 68313 – 28273 – 93609 – 44140 – 16012 – 24171 – 21118
Giải ba 71819 – 66270
Giải nhì 82177
Giải nhất 62653
Đặc biệt 673119

Đầu

Đuôi
0 9
1 1,3,2,8,9,9
2 8,4,9
3 5
4 0
5 3
6
7 3,1,0,7
8
9 6
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 04/04/2013

Giải tám 84
Giải bảy 039
Giải sáu 7834 – 3297 – 5237
Giải năm 2499
Giải tư 99650 – 97307 – 28928 – 75619 – 05660 – 05067 – 83135
Giải ba 69678 – 37841
Giải nhì 05481
Giải nhất 88093
Đặc biệt 598977

Đầu

Đuôi
0 7
1 9
2 8
3 9,4,7,5
4 1
5 0
6 0,7
7 8,7
8 4,1
9 7,9,3
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 28/03/2013

Giải tám 47
Giải bảy 634
Giải sáu 8909 – 0656 – 8374
Giải năm 8045
Giải tư 64472 – 99203 – 00221 – 60249 – 32827 – 68348 – 40267
Giải ba 75045 – 85072
Giải nhì 48866
Giải nhất 38375
Đặc biệt 610566

Đầu

Đuôi
0 9,3
1
2 1,7
3 4
4 7,5,9,8,5
5 6
6 7,6,6
7 4,2,2,5
8
9
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 21/03/2013

Giải tám 46
Giải bảy 291
Giải sáu 0902 – 4876 – 0538
Giải năm 0788
Giải tư 88594 – 46109 – 10552 – 01220 – 26787 – 07685 – 35161
Giải ba 79085 – 61625
Giải nhì 44190
Giải nhất 46272
Đặc biệt 830341

Đầu

Đuôi
0 2,9
1
2 0,5
3 8
4 6,1
5 2
6 1
7 6,2
8 8,7,5,5
9 1,4,0
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 14/03/2013

Giải tám 95
Giải bảy 390
Giải sáu 8376 – 4857 – 7723
Giải năm 4774
Giải tư 67688 – 13370 – 87678 – 64712 – 31735 – 01518 – 51292
Giải ba 87639 – 27551
Giải nhì 87613
Giải nhất 24446
Đặc biệt 244913

Đầu

Đuôi
0
1 2,8,3,3
2 3
3 5,9
4 6
5 7,1
6
7 6,4,0,8
8 8
9 5,0,2
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 07/03/2013

Giải tám 73
Giải bảy 638
Giải sáu 4019 – 9816 – 1717
Giải năm 1667
Giải tư 46537 – 56635 – 33808 – 49398 – 20479 – 58680 – 33361
Giải ba 26075 – 23736
Giải nhì 09794
Giải nhất 17400
Đặc biệt 181071

Đầu

Đuôi
0 8,0
1 9,6,7
2
3 8,7,5,6
4
5
6 7,1
7 3,9,5,1
8 0
9 8,4
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 28/02/2013

Giải tám 77
Giải bảy 638
Giải sáu 9404 – 0413 – 6353
Giải năm 4532
Giải tư 14406 – 02266 – 54730 – 88356 – 76004 – 07505 – 02859
Giải ba 47696 – 40669
Giải nhì 51303
Giải nhất 06233
Đặc biệt 233789

Đầu

Đuôi
0 4,6,4,5,3
1 3
2
3 8,2,0,3
4
5 3,6,9
6 6,9
7 7
8 9
9 6
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 21/02/2013

Giải tám 14
Giải bảy 076
Giải sáu 7504 – 5204 – 8781
Giải năm 9312
Giải tư 86293 – 64898 – 88176 – 73549 – 10691 – 81421 – 75396
Giải ba 46079 – 21219
Giải nhì 74360
Giải nhất 56738
Đặc biệt 789248

Đầu

Đuôi
0 4,4
1 4,2,9
2 1
3 8
4 9,8
5
6 0
7 6,6,9
8 1
9 3,8,1,6
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 14/02/2013

Giải tám 72
Giải bảy 939
Giải sáu 8696 – 9799 – 4292
Giải năm 8156
Giải tư 14334 – 27732 – 05349 – 21937 – 15373 – 86546 – 56173
Giải ba 59318 – 79720
Giải nhì 76808
Giải nhất 28652
Đặc biệt 865558

Đầu

Đuôi
0 8
1 8
2 0
3 9,4,2,7
4 9,6
5 6,2,8
6
7 2,3,3
8
9 6,9,2
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 07/02/2013

Giải tám 17
Giải bảy 191
Giải sáu 0598 – 2415 – 8784
Giải năm 6205
Giải tư 48364 – 01761 – 61368 – 71937 – 12784 – 96038 – 38121
Giải ba 57554 – 41523
Giải nhì 16741
Giải nhất 61196
Đặc biệt 467114

Đầu

Đuôi
0 5
1 7,5,4
2 1,3
3 7,8
4 1
5 4
6 4,1,8
7
8 4,4
9 1,8,6
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 31/01/2013

Giải tám 76
Giải bảy 253
Giải sáu 7864 – 4557 – 7609
Giải năm 9073
Giải tư 25082 – 92913 – 09453 – 49382 – 38888 – 32694 – 77997
Giải ba 39737 – 31479
Giải nhì 83994
Giải nhất 03361
Đặc biệt 040818

Đầu

Đuôi
0 9
1 3,8
2
3 7
4
5 3,7,3
6 4,1
7 6,3,9
8 2,2,8
9 4,7,4
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 24/01/2013

Giải tám 43
Giải bảy 934
Giải sáu 4838 – 8511 – 0394
Giải năm 8797
Giải tư 06755 – 30976 – 70282 – 64275 – 45582 – 63821 – 23333
Giải ba 71585 – 23497
Giải nhì 05116
Giải nhất 96657
Đặc biệt 482657

Đầu

Đuôi
0
1 1,6
2 1
3 4,8,3
4 3
5 5,7,7
6
7 6,5
8 2,2,5
9 4,7,7
Xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 17/01/2013

Giải tám 35
Giải bảy 650
Giải sáu 2701 – 8384 – 5303
Giải năm 7694
Giải tư 60709 – 19133 – 53884 – 95564 – 79275 – 91326 – 17476
Giải ba 77807 – 13192
Giải nhì 64991
Giải nhất 81616
Đặc biệt 286687

Đầu

Đuôi
0 1,3,9,7
1 6
2 6
3 5,3
4
5 0
6 4
7 5,6
8 4,4,7
9 4,2,1
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: