xs bạc liêu xsbl (Thứ Ba)

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 13/08/2013

Giải tám 78
Giải bảy 775
Giải sáu 4225 – 2905 – 4917
Giải năm 3050
Giải tư 65829 – 50012 – 90755 – 34206 – 26020 – 68617 – 18599
Giải ba 86508 – 41536
Giải nhì 86113
Giải nhất 37245
Đặc biệt 088115

Đầu

Đuôi
0 5,6,8
1 7,2,7,3,5
2 5,9,0
3 6
4 5
5 0,5
6
7 8,5
8
9 9
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 06/08/2013

Giải tám 10
Giải bảy 341
Giải sáu 9364 – 2672 – 5761
Giải năm 3066
Giải tư 92159 – 89957 – 70029 – 77410 – 23206 – 03954 – 50479
Giải ba 80319 – 79682
Giải nhì 25244
Giải nhất 05806
Đặc biệt 172402

Đầu

Đuôi
0 6,6,2
1 0,0,9
2 9
3
4 1,4
5 9,7,4
6 4,1,6
7 2,9
8 2
9
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 30/07/2013

Giải tám 78
Giải bảy 932
Giải sáu 2542 – 0415 – 9333
Giải năm 1408
Giải tư 94401 – 76159 – 41785 – 72215 – 75304 – 73947 – 09946
Giải ba 03622 – 43809
Giải nhì 18642
Giải nhất 47773
Đặc biệt 715831

Đầu

Đuôi
0 8,1,4,9
1 5,5
2 2
3 2,3,1
4 2,7,6,2
5 9
6
7 8,3
8 5
9
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 23/07/2013

Giải tám 56
Giải bảy 578
Giải sáu 6211 – 9501 – 6731
Giải năm 4735
Giải tư 05618 – 79940 – 65072 – 46702 – 71839 – 37661 – 82528
Giải ba 30229 – 73318
Giải nhì 92617
Giải nhất 60216
Đặc biệt 152080

Đầu

Đuôi
0 1,2
1 1,8,8,7,6
2 8,9
3 1,5,9
4 0
5 6
6 1
7 8,2
8 0
9
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 16/07/2013

Giải tám 18
Giải bảy 010
Giải sáu 7183 – 9964 – 4433
Giải năm 2406
Giải tư 87788 – 97420 – 54289 – 01859 – 59584 – 74302 – 52700
Giải ba 85048 – 66806
Giải nhì 72691
Giải nhất 64178
Đặc biệt 356662

Đầu

Đuôi
0 6,2,0,6
1 8,0
2 0
3 3
4 8
5 9
6 4,2
7 8
8 3,8,9,4
9 1
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 09/07/2013

Giải tám 72
Giải bảy 217
Giải sáu 3683 – 4786 – 6429
Giải năm 5394
Giải tư 26891 – 08928 – 01969 – 87813 – 17312 – 78096 – 75322
Giải ba 40114 – 57592
Giải nhì 48593
Giải nhất 03440
Đặc biệt 394526

Đầu

Đuôi
0
1 7,3,2,4
2 9,8,2,6
3
4 0
5
6 9
7 2
8 3,6
9 4,1,6,2,3
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 02/07/2013

Giải tám 75
Giải bảy 993
Giải sáu 4191 – 3079 – 8490
Giải năm 0574
Giải tư 09752 – 54020 – 31955 – 43636 – 15626 – 48035 – 18694
Giải ba 95435 – 45701
Giải nhì 58184
Giải nhất 26715
Đặc biệt 393408

Đầu

Đuôi
0 1,8
1 5
2 0,6
3 6,5,5
4
5 2,5
6
7 5,9,4
8 4
9 3,1,0,4
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 25/06/2013

Giải tám 57
Giải bảy 689
Giải sáu 8655 – 1857 – 8620
Giải năm 2748
Giải tư 91556 – 83401 – 19665 – 81630 – 34460 – 97726 – 96888
Giải ba 35327 – 42588
Giải nhì 69820
Giải nhất 15926
Đặc biệt 136422

Đầu

Đuôi
0 1
1
2 0,6,7,0,6,2
3 0
4 8
5 7,5,7,6
6 5,0
7
8 9,8,8
9
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 18/06/2013

Giải tám 02
Giải bảy 921
Giải sáu 3157 – 3002 – 7792
Giải năm 5917
Giải tư 07753 – 93853 – 08630 – 95326 – 96603 – 74788 – 40667
Giải ba 21097 – 74749
Giải nhì 52976
Giải nhất 56379
Đặc biệt 779205

Đầu

Đuôi
0 2,2,3,5
1 7
2 1,6
3 0
4 9
5 7,3,3
6 7
7 6,9
8 8
9 2,7
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 11/06/2013

Giải tám 44
Giải bảy 492
Giải sáu 5836 – 8797 – 1346
Giải năm 6741
Giải tư 66681 – 91257 – 53356 – 19791 – 86867 – 28059 – 63769
Giải ba 25739 – 96169
Giải nhì 94074
Giải nhất 89513
Đặc biệt 798779

Đầu

Đuôi
0
1 3
2
3 6,9
4 4,6,1
5 7,6,9
6 7,9,9
7 4,9
8 1
9 2,7,1
Xổ số Bạc Liêu  mở thưởng ngày Thứ Ba, 04/06/2013

Giải tám 53
Giải bảy 334
Giải sáu 6638 – 9526 – 5574
Giải năm 6340
Giải tư 24624 – 35103 – 64151 – 93797 – 09484 – 94435 – 47569
Giải ba 04579 – 43352
Giải nhì 60719
Giải nhất 65703
Đặc biệt 117994

Đầu

Đuôi
0 3,3
1 9
2 6,4
3 4,8,5
4 0
5 3,1,2
6 9
7 4,9
8 4
9 7,4
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
37 6 lần 46 4 lần
53 5 lần 95 4 lần
51 5 lần 90 4 lần
71 5 lần 26 4 lần
09 5 lần 13 4 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
06 0 lần 31 0 lần
12 0 lần 33 0 lần
14 0 lần 48 0 lần
21 0 lần 58 0 lần
28 0 lần 59 0 lần
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 28/05/2013

Giải tám 54
Giải bảy 244
Giải sáu 7360 – 3257 – 1498
Giải năm 1963
Giải tư 31351 – 80316 – 69145 – 71025 – 13070 – 31616 – 37280
Giải ba 61423 – 97268
Giải nhì 10827
Giải nhất 98743
Đặc biệt 079222

Đầu

Đuôi
0
1 6,6
2 5,3,7,2
3
4 4,5,3
5 4,7,1
6 0,3,8
7 0
8 0
9 8
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 21/05/2013

Giải tám 13
Giải bảy 349
Giải sáu 2178 – 9295 – 5067
Giải năm 7686
Giải tư 41681 – 73860 – 35953 – 10146 – 80007 – 64605 – 54941
Giải ba 76718 – 18188
Giải nhì 68732
Giải nhất 61339
Đặc biệt 894277

Đầu

Đuôi
0 7,5
1 3,8
2
3 2,9
4 9,6,1
5 3
6 7,0
7 8,7
8 6,1,8
9 5
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 14/05/2013

Giải tám 20
Giải bảy 509
Giải sáu 9575 – 3778 – 8981
Giải năm 6569
Giải tư 82097 – 66915 – 18263 – 02119 – 61609 – 25996 – 15456
Giải ba 63544 – 33698
Giải nhì 75363
Giải nhất 21107
Đặc biệt 377347

Đầu

Đuôi
0 9,9,7
1 5,9
2 0
3
4 4,7
5 6
6 9,3,3
7 5,8
8 1
9 7,6,8
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 07/05/2013

Giải tám 71
Giải bảy 585
Giải sáu 7930 – 2304 – 0963
Giải năm 4708
Giải tư 81653 – 50037 – 51090 – 49442 – 40700 – 48677 – 47442
Giải ba 26930 – 76005
Giải nhì 36172
Giải nhất 70995
Đặc biệt 505896

Đầu

Đuôi
0 4,8,0,5
1
2
3 0,7,0
4 2,2
5 3
6 3
7 1,7,2
8 5
9 0,5,6
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 30/04/2013

Giải tám 13
Giải bảy 501
Giải sáu 8413 – 7968 – 1337
Giải năm 0251
Giải tư 77295 – 21304 – 93880 – 04719 – 30222 – 56271 – 05455
Giải ba 23646 – 66800
Giải nhì 29271
Giải nhất 21272
Đặc biệt 917246

Đầu

Đuôi
0 1,4,0
1 3,3,9
2 2
3 7
4 6,6
5 1,5
6 8
7 1,1,2
8 0
9 5
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 23/04/2013

Giải tám 67
Giải bảy 253
Giải sáu 9517 – 0734 – 3102
Giải năm 8299
Giải tư 58610 – 52160 – 54429 – 71232 – 92693 – 96150 – 44762
Giải ba 46704 – 86284
Giải nhì 90513
Giải nhất 46837
Đặc biệt 185571

Đầu

Đuôi
0 2,4
1 7,0,3
2 9
3 4,2,7
4
5 3,0
6 7,0,2
7 1
8 4
9 9,3
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 16/04/2013

Giải tám 30
Giải bảy 420
Giải sáu 4908 – 4646 – 2135
Giải năm 2201
Giải tư 55551 – 81879 – 30610 – 21271 – 73239 – 12709 – 95790
Giải ba 63626 – 46434
Giải nhì 31690
Giải nhất 53337
Đặc biệt 634545

Đầu

Đuôi
0 8,1,9
1 0
2 0,6
3 0,5,9,4,7
4 6,5
5 1
6
7 9,1
8
9 0,0
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 09/04/2013

Giải tám 78
Giải bảy 180
Giải sáu 5609 – 8353 – 0251
Giải năm 6936
Giải tư 57499 – 37911 – 07144 – 40481 – 44139 – 01802 – 27195
Giải ba 01366 – 13607
Giải nhì 64860
Giải nhất 35626
Đặc biệt 500841

Đầu

Đuôi
0 9,2,7
1 1
2 6
3 6,9
4 4,1
5 3,1
6 6,0
7 8
8 0,1
9 9,5
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 02/04/2013

Giải tám 08
Giải bảy 467
Giải sáu 5077 – 7737 – 3294
Giải năm 8801
Giải tư 01994 – 05226 – 21986 – 20264 – 34737 – 09161 – 10632
Giải ba 70209 – 33289
Giải nhì 59845
Giải nhất 81890
Đặc biệt 925964

Đầu

Đuôi
0 8,1,9
1
2 6
3 7,7,2
4 5
5
6 7,4,1,4
7 7
8 6,9
9 4,4,0
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 26/03/2013

Giải tám 19
Giải bảy 427
Giải sáu 1825 – 6890 – 3973
Giải năm 8889
Giải tư 68970 – 49831 – 70366 – 73985 – 41991 – 05781 – 87114
Giải ba 25463 – 60199
Giải nhì 44544
Giải nhất 18161
Đặc biệt 566947

Đầu

Đuôi
0
1 9,4
2 7,5
3 1
4 4,7
5
6 6,3,1
7 3,0
8 9,5,1
9 0,1,9
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 19/03/2013

Giải tám 58
Giải bảy 223
Giải sáu 9209 – 3564 – 0183
Giải năm 7875
Giải tư 81141 – 98221 – 27794 – 91817 – 04025 – 76748 – 98121
Giải ba 06725 – 76450
Giải nhì 47900
Giải nhất 94566
Đặc biệt 716574

Đầu

Đuôi
0 9,0
1 7
2 3,1,5,1,5
3
4 1,8
5 8,0
6 4,6
7 5,4
8 3
9 4
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 12/03/2013

Giải tám 19
Giải bảy 922
Giải sáu 7004 – 0644 – 9450
Giải năm 0996
Giải tư 77805 – 79276 – 57699 – 47298 – 60076 – 81292 – 12969
Giải ba 38682 – 74725
Giải nhì 16657
Giải nhất 76108
Đặc biệt 940078

Đầu

Đuôi
0 4,5,8
1 9
2 2,5
3
4 4
5 0,7
6 9
7 6,6,8
8 2
9 6,9,8,2
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày Thứ Ba, 05/03/2013

Giải tám 17
Giải bảy 709
Giải sáu 0146 – 7568 – 9175
Giải năm 6908
Giải tư 52048 – 52766 – 21715 – 97932 – 51341 – 81551 – 66072
Giải ba 51846 – 76813
Giải nhì 93336
Giải nhất 49960
Đặc biệt 256866

Đầu

Đuôi
0 9,8
1 7,5,3
2
3 2,6
4 6,8,1,6
5 1
6 8,6,0,6
7 5,2
8
9
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: