xs binh thuan xsbt (Thứ Năm)

Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 15/08/2013

Giải tám 41
Giải bảy 258
Giải sáu 1625 – 0223 – 1927
Giải năm 6094
Giải tư 50350 – 00841 – 77322 – 07086 – 53614 – 96499 – 91932
Giải ba 05741 – 90499
Giải nhì 09614
Giải nhất 72047
Đặc biệt 308140

Đầu

Đuôi
0
1 4,4
2 5,3,7,2
3 2
4 1,1,1,7,0
5 8,0
6
7
8 6
9 4,9,9
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 08/08/2013

Giải tám 39
Giải bảy 701
Giải sáu 4593 – 8209 – 2947
Giải năm 6869
Giải tư 02873 – 94584 – 26385 – 42396 – 64158 – 72648 – 84524
Giải ba 20335 – 18919
Giải nhì 08871
Giải nhất 86466
Đặc biệt 023827

Đầu

Đuôi
0 1,9
1 9
2 4,7
3 9,5
4 7,8
5 8
6 9,6
7 3,1
8 4,5
9 3,6
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 01/08/2013

Giải tám 81
Giải bảy 497
Giải sáu 3400 – 2248 – 9928
Giải năm 7584
Giải tư 60133 – 37150 – 22552 – 53687 – 58619 – 66488 – 55403
Giải ba 34450 – 62381
Giải nhì 29410
Giải nhất 49011
Đặc biệt 089773

Đầu

Đuôi
0 0,3
1 9,0,1
2 8
3 3
4 8
5 0,2,0
6
7 3
8 1,4,7,8,1
9 7
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 25/07/2013

Giải tám 98
Giải bảy 765
Giải sáu 1826 – 3024 – 6329
Giải năm 5716
Giải tư 59460 – 29211 – 99387 – 64308 – 29872 – 89157 – 25773
Giải ba 25230 – 61875
Giải nhì 11251
Giải nhất 93573
Đặc biệt 118823

Đầu

Đuôi
0 8
1 6,1
2 6,4,9,3
3 0
4
5 7,1
6 5,0
7 2,3,5,3
8 7
9 8
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 18/07/2013

Giải tám 12
Giải bảy 762
Giải sáu 8398 – 0722 – 1210
Giải năm 5958
Giải tư 56758 – 67389 – 92188 – 37341 – 51377 – 95166 – 28605
Giải ba 24889 – 28818
Giải nhì 25148
Giải nhất 47839
Đặc biệt 655698

Đầu

Đuôi
0 5
1 2,0,8
2 2
3 9
4 1,8
5 8,8
6 2,6
7 7
8 9,8,9
9 8,8
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 11/07/2013

Giải tám 68
Giải bảy 569
Giải sáu 8551 – 2551 – 1175
Giải năm 9143
Giải tư 40635 – 20642 – 34810 – 41630 – 24176 – 69701 – 44773
Giải ba 73323 – 22498
Giải nhì 10797
Giải nhất 90240
Đặc biệt 367114

Đầu

Đuôi
0 1
1 0,4
2 3
3 5,0
4 3,2,0
5 1,1
6 8,9
7 5,6,3
8
9 8,7
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 04/07/2013

Giải tám 07
Giải bảy 928
Giải sáu 7428 – 2043 – 0622
Giải năm 5662
Giải tư 26900 – 07541 – 06955 – 45192 – 58004 – 30995 – 89274
Giải ba 05509 – 42709
Giải nhì 03324
Giải nhất 00859
Đặc biệt 957885

Đầu

Đuôi
0 7,0,4,9,9
1
2 8,8,2,4
3
4 3,1
5 5,9
6 2
7 4
8 5
9 2,5
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 27/06/2013

Giải tám 26
Giải bảy 059
Giải sáu 6679 – 3547 – 4647
Giải năm 7823
Giải tư 47101 – 89750 – 78584 – 08420 – 88244 – 93313 – 29768
Giải ba 89913 – 12529
Giải nhì 80502
Giải nhất 87452
Đặc biệt 455093

Đầu

Đuôi
0 1,2
1 3,3
2 6,3,0,9
3
4 7,7,4
5 9,0,2
6 8
7 9
8 4
9 3
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 20/06/2013

Giải tám 41
Giải bảy 297
Giải sáu 8546 – 3116 – 1692
Giải năm 6453
Giải tư 38711 – 86693 – 78405 – 90101 – 16365 – 88990 – 89992
Giải ba 61068 – 24103
Giải nhì 02714
Giải nhất 63855
Đặc biệt 233154

Đầu

Đuôi
0 5,1,3
1 6,1,4
2
3
4 1,6
5 3,5,4
6 5,8
7
8
9 7,2,3,0,2
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 13/06/2013

Giải tám 26
Giải bảy 237
Giải sáu 1003 – 9698 – 2827
Giải năm 2216
Giải tư 41337 – 95343 – 12323 – 57118 – 06402 – 62203 – 96146
Giải ba 54006 – 36460
Giải nhì 73392
Giải nhất 61350
Đặc biệt 487905

Đầu

Đuôi
0 3,2,3,6,5
1 6,8
2 6,7,3
3 7,7
4 3,6
5 0
6 0
7
8
9 8,2
Xổ số Bình Thuận  mở thưởng ngày Thứ Năm, 06/06/2013

Giải tám 57
Giải bảy 201
Giải sáu 1147 – 3769 – 2018
Giải năm 1484
Giải tư 10603 – 48301 – 40271 – 20873 – 57559 – 64013 – 96608
Giải ba 02613 – 40757
Giải nhì 02310
Giải nhất 46555
Đặc biệt 260772

Đầu

Đuôi
0 1,3,1,8
1 8,3,3,0
2
3
4 7
5 7,9,7,5
6 9
7 1,3,2
8 4
9
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
41 5 lần 37 4 lần
68 5 lần 31 4 lần
63 5 lần 24 4 lần
59 4 lần 84 4 lần
47 4 lần 13 4 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
05 0 lần 20 0 lần
09 0 lần 28 0 lần
12 0 lần 46 0 lần
14 0 lần 52 0 lần
19 0 lần 62 0 lần

Xổ số Bình Thuận  mở thưởng ngày Thứ Năm, 30/05/2013

Giải tám 94
Giải bảy 455
Giải sáu 4431 – 0935 – 7780
Giải năm 0176
Giải tư 80161 – 73131 – 01583 – 53892 – 55450 – 63482 – 90742
Giải ba 98935 – 60458
Giải nhì 90337
Giải nhất 43768
Đặc biệt 099337

Đầu

Đuôi
0
1
2
3 1,5,1,5,7,7
4 2
5 5,0,8
6 1,8
7 6
8 0,3,2
9 4,2
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 23/05/2013

Giải tám 35
Giải bảy 644
Giải sáu 3490 – 9532 – 5077
Giải năm 1824
Giải tư 82088 – 77496 – 60760 – 53687 – 26454 – 59751 – 91234
Giải ba 75674 – 95647
Giải nhì 92306
Giải nhất 99453
Đặc biệt 351321

Đầu

Đuôi
0 6
1
2 4,1
3 5,2,4
4 4,7
5 4,1,3
6 0
7 7,4
8 8,7
9 0,6
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 16/05/2013

Giải tám 30
Giải bảy 775
Giải sáu 5868 – 4417 – 0099
Giải năm 4351
Giải tư 60361 – 65523 – 31685 – 06963 – 00784 – 88854 – 75298
Giải ba 73131 – 77030
Giải nhì 17332
Giải nhất 30275
Đặc biệt 100356

Đầu

Đuôi
0
1 7
2 3
3 0,1,0,2
4
5 1,4,6
6 8,1,3
7 5,5
8 5,4
9 9,8
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 09/05/2013

Giải tám 65
Giải bảy 359
Giải sáu 1641 – 2527 – 2887
Giải năm 0024
Giải tư 78157 – 46134 – 42807 – 07324 – 63733 – 44625 – 42134
Giải ba 33978 – 86104
Giải nhì 19238
Giải nhất 95026
Đặc biệt 111584

Đầu

Đuôi
0 7,4
1
2 7,4,4,5,6
3 4,3,4,8
4 1
5 9,7
6 5
7 8
8 7,4
9
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 02/05/2013

Giải tám 02
Giải bảy 992
Giải sáu 3276 – 8137 – 0263
Giải năm 7629
Giải tư 84913 – 70387 – 42075 – 65163 – 93480 – 09698 – 67895
Giải ba 07715 – 64003
Giải nhì 64718
Giải nhất 44876
Đặc biệt 937453

Đầu

Đuôi
0 2,3
1 3,5,8
2 9
3 7
4
5 3
6 3,3
7 6,5,6
8 7,0
9 2,8,5
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 25/04/2013

Giải tám 11
Giải bảy 348
Giải sáu 4922 – 1591 – 0848
Giải năm 6941
Giải tư 68595 – 70163 – 53729 – 14341 – 43963 – 12783 – 88160
Giải ba 57974 – 15875
Giải nhì 57856
Giải nhất 12542
Đặc biệt 023298

Đầu

Đuôi
0
1 1
2 2,9
3
4 8,8,1,1,2
5 6
6 3,3,0
7 4,5
8 3
9 1,5,8
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 18/04/2013

Giải tám 68
Giải bảy 585
Giải sáu 5595 – 0231 – 0633
Giải năm 6584
Giải tư 50224 – 02121 – 27715 – 68967 – 76096 – 92341 – 22759
Giải ba 36665 – 70743
Giải nhì 74937
Giải nhất 36836
Đặc biệt 298968

Đầu

Đuôi
0
1 5
2 4,1
3 1,3,7,6
4 1,3
5 9
6 8,7,5,8
7
8 5,4
9 5,6
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 11/04/2013

Giải tám 61
Giải bảy 941
Giải sáu 6847 – 5500 – 4293
Giải năm 1443
Giải tư 90561 – 00747 – 81445 – 00416 – 75348 – 79639 – 18194
Giải ba 15043 – 70279
Giải nhì 00425
Giải nhất 37877
Đặc biệt 979564

Đầu

Đuôi
0 0
1 6
2 5
3 9
4 1,7,3,7,5,8,3
5
6 1,1,4
7 9,7
8
9 3,4
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 04/04/2013

Giải tám 33
Giải bảy 951
Giải sáu 7859 – 5082 – 4339
Giải năm 8656
Giải tư 58086 – 95832 – 73315 – 66865 – 75413 – 95840 – 94300
Giải ba 71049 – 16506
Giải nhì 27439
Giải nhất 54468
Đặc biệt 043510

Đầu

Đuôi
0 0,6
1 5,3,0
2
3 3,9,2,9
4 0,9
5 1,9,6
6 5,8
7
8 2,6
9
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 28/03/2013

Giải tám 80
Giải bảy 174
Giải sáu 0300 – 4720 – 4638
Giải năm 2213
Giải tư 85436 – 78574 – 49486 – 35275 – 85098 – 65837 – 39157
Giải ba 73449 – 73215
Giải nhì 29036
Giải nhất 56058
Đặc biệt 431652

Đầu

Đuôi
0 0
1 3,5
2 0
3 8,6,7,6
4 9
5 7,8,2
6
7 4,4,5
8 0,6
9 8
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 21/03/2013

Giải tám 99
Giải bảy 429
Giải sáu 0989 – 7447 – 2624
Giải năm 7005
Giải tư 31912 – 51873 – 71804 – 72252 – 73899 – 96825 – 29763
Giải ba 71874 – 81345
Giải nhì 63920
Giải nhất 25042
Đặc biệt 875875

Đầu

Đuôi
0 5,4
1 2
2 9,4,5,0
3
4 7,5,2
5 2
6 3
7 3,4,5
8 9
9 9,9
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 14/03/2013

Giải tám 16
Giải bảy 846
Giải sáu 6781 – 0606 – 3306
Giải năm 8649
Giải tư 49404 – 83303 – 17137 – 74930 – 68886 – 49946 – 55395
Giải ba 18273 – 69948
Giải nhì 63171
Giải nhất 69296
Đặc biệt 564099

Đầu

Đuôi
0 6,6,4,3
1 6
2
3 7,0
4 6,9,6,8
5
6
7 3,1
8 1,6
9 5,6,9
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 07/03/2013

Giải tám 71
Giải bảy 845
Giải sáu 1961 – 9154 – 6902
Giải năm 9232
Giải tư 53037 – 68077 – 17765 – 51863 – 17375 – 81862 – 75885
Giải ba 38620 – 53920
Giải nhì 24373
Giải nhất 25390
Đặc biệt 205231

Đầu

Đuôi
0 2
1
2 0,0
3 2,7,1
4 5
5 4
6 1,5,3,2
7 1,7,5,3
8 5
9 0
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 28/02/2013

Giải tám 57
Giải bảy 952
Giải sáu 1700 – 1154 – 7182
Giải năm 0226
Giải tư 78270 – 07702 – 39772 – 83211 – 57250 – 71710 – 04868
Giải ba 69323 – 24159
Giải nhì 57301
Giải nhất 16876
Đặc biệt 104383

Đầu

Đuôi
0 0,2,1
1 1,0
2 6,3
3
4
5 7,2,4,0,9
6 8
7 0,2,6
8 2,3
9
Xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 21/02/2013

Giải tám 73
Giải bảy 416
Giải sáu 2970 – 1150 – 0253
Giải năm 9193
Giải tư 76375 – 24417 – 95503 – 47834 – 67496 – 84062 – 28110
Giải ba 92331 – 81241
Giải nhì 50115
Giải nhất 55982
Đặc biệt 780720

Đầu

Đuôi
0 3
1 6,7,0,5
2 0
3 4,1
4 1
5 0,3
6 2
7 3,0,5
8 2
9 3,6
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: