xs cà mau xscm (Thứ Hai)

05

27 ngày

07

20 ngày

34

20 ngày

92

17 ngày

50

14 ngày

57

14 ngày

82

14 ngày

85

13 ngày

00

13 ngày

41

13 ngày

Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 19/08/2013

Giải tám 55
Giải bảy 886
Giải sáu 2012 – 7799 – 8183
Giải năm 7132
Giải tư 31832 – 14859 – 92251 – 34673 – 76747 – 07206 – 65060
Giải ba 33390 – 00117
Giải nhì 97146
Giải nhất 72247
Đặc biệt 398687

Đầu

Đuôi
0 6
1 2,7
2
3 2,2
4 7,6,7
5 5,9,1
6 0
7 3
8 6,3,7
9 9,0
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 12/08/2013

Giải tám 95
Giải bảy 147
Giải sáu 9981 – 6331 – 0815
Giải năm 2460
Giải tư 42047 – 50314 – 43562 – 93922 – 25723 – 96891 – 59125
Giải ba 44448 – 10699
Giải nhì 43212
Giải nhất 90318
Đặc biệt 313994

Đầu

Đuôi
0
1 5,4,2,8
2 2,3,5
3 1
4 7,7,8
5
6 0,2
7
8 1
9 5,1,9,4
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 05/08/2013

Giải tám 45
Giải bảy 518
Giải sáu 2563 – 3980 – 0654
Giải năm 9583
Giải tư 78799 – 59843 – 82266 – 69873 – 92745 – 09313 – 37094
Giải ba 13802 – 40199
Giải nhì 11891
Giải nhất 67270
Đặc biệt 988895

Đầu

Đuôi
0 2
1 8,3
2
3
4 5,3,5
5 4
6 3,6
7 3,0
8 0,3
9 9,4,9,1,5
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 29/07/2013

Giải tám 91
Giải bảy 045
Giải sáu 1546 – 6289 – 6413
Giải năm 1202
Giải tư 31080 – 75755 – 61271 – 46636 – 78952 – 38919 – 55060
Giải ba 32186 – 47514
Giải nhì 02756
Giải nhất 65640
Đặc biệt 919067

Đầu

Đuôi
0 2
1 3,9,4
2
3 6
4 5,6,0
5 5,2,6
6 0,7
7 1
8 9,0,6
9 1
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 22/07/2013

Giải tám 38
Giải bảy 639
Giải sáu 3296 – 9113 – 5906
Giải năm 5844
Giải tư 43489 – 82328 – 93818 – 42758 – 11499 – 34906 – 31586
Giải ba 39944 – 43511
Giải nhì 39948
Giải nhất 92113
Đặc biệt 010040

Đầu

Đuôi
0 6,6
1 3,8,1,3
2 8
3 8,9
4 4,4,8,0
5 8
6
7
8 9,6
9 6,9
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 15/07/2013

Giải tám 84
Giải bảy 298
Giải sáu 2894 – 4319 – 3598
Giải năm 1445
Giải tư 81765 – 85659 – 55963 – 16867 – 40888 – 49538 – 67924
Giải ba 35003 – 61169
Giải nhì 71704
Giải nhất 48677
Đặc biệt 427345

Đầu

Đuôi
0 3,4
1 9
2 4
3 8
4 5,5
5 9
6 5,3,7,9
7 7
8 4,8
9 8,4,8
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 08/07/2013

Giải tám 70
Giải bảy 553
Giải sáu 8142 – 6520 – 7367
Giải năm 6596
Giải tư 54015 – 18729 – 38675 – 05889 – 55518 – 26269 – 05272
Giải ba 03898 – 56948
Giải nhì 43486
Giải nhất 61081
Đặc biệt 619924

Đầu

Đuôi
0
1 5,8
2 0,9,4
3
4 2,8
5 3
6 7,9
7 0,5,2
8 9,6,1
9 6,8
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 01/07/2013

Giải tám 83
Giải bảy 696
Giải sáu 4758 – 0998 – 0966
Giải năm 2708
Giải tư 60330 – 93152 – 14478 – 21959 – 91526 – 72672 – 87579
Giải ba 90222 – 44624
Giải nhì 86863
Giải nhất 54589
Đặc biệt 631104

Đầu

Đuôi
0 8,4
1
2 6,2,4
3 0
4
5 8,2,9
6 6,3
7 8,2,9
8 3,9
9 6,8
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 24/06/2013

Giải tám 81
Giải bảy 521
Giải sáu 2946 – 6463 – 0787
Giải năm 5544
Giải tư 79344 – 54333 – 71514 – 80655 – 31645 – 42419 – 37265
Giải ba 15820 – 41255
Giải nhì 35262
Giải nhất 00464
Đặc biệt 200523

Đầu

Đuôi
0
1 4,9
2 1,0,3
3 3
4 6,4,4,5
5 5,5
6 3,5,2,4
7
8 1,7
9
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 17/06/2013

Giải tám 38
Giải bảy 137
Giải sáu 9655 – 7144 – 4533
Giải năm 6861
Giải tư 98706 – 25633 – 98311 – 39631 – 69753 – 32959 – 19476
Giải ba 11120 – 39251
Giải nhì 64702
Giải nhất 44625
Đặc biệt 397308

Đầu

Đuôi
0 6,2,8
1 1
2 0,5
3 8,7,3,3,1
4 4
5 5,3,9,1
6 1
7 6
8
9
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 10/06/2013

Giải tám 67
Giải bảy 072
Giải sáu 8067 – 1680 – 4286
Giải năm 9280
Giải tư 08003 – 51471 – 02974 – 34159 – 78929 – 85716 – 89421
Giải ba 92233 – 01935
Giải nhì 38251
Giải nhất 70001
Đặc biệt 476972

Đầu

Đuôi
0 3,1
1 6
2 9,1
3 3,5
4
5 9,1
6 7,7
7 2,1,4,2
8 0,6,0
9
Xổ số Cà Mau  mở thưởng ngày Thứ Hai, 03/06/2013

Giải tám 13
Giải bảy 243
Giải sáu 2023 – 6144 – 1651
Giải năm 1881
Giải tư 12663 – 98515 – 28525 – 95493 – 19926 – 80410 – 83522
Giải ba 32098 – 63406
Giải nhì 43094
Giải nhất 80749
Đặc biệt 277298

Đầu

Đuôi
0 6
1 3,5,0
2 3,5,6,2
3
4 3,4,9
5 1
6 3
7
8 1
9 3,8,4,8
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
13 6 lần 98 4 lần
10 6 lần 94 4 lần
16 5 lần 93 4 lần
51 4 lần 26 4 lần
38 4 lần 21 4 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
05 0 lần 47 0 lần
14 0 lần 48 0 lần
28 0 lần 52 0 lần
31 0 lần 60 0 lần
39 0 lần 64 0 lần

Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 27/05/2013

Giải tám 38
Giải bảy 145
Giải sáu 4358 – 6927 – 9190
Giải năm 3297
Giải tư 16721 – 97083 – 76003 – 84245 – 49313 – 94209 – 77355
Giải ba 56916 – 63342
Giải nhì 37224
Giải nhất 37770
Đặc biệt 752753

Đầu

Đuôi
0 3,9
1 3,6
2 7,1,4
3 8
4 5,5,2
5 8,5,3
6
7 0
8 3
9 0,7
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 20/05/2013

Giải tám 10
Giải bảy 495
Giải sáu 0686 – 0585 – 8510
Giải năm 4462
Giải tư 80225 – 64272 – 45800 – 34765 – 67941 – 79446 – 66332
Giải ba 46304 – 46484
Giải nhì 37516
Giải nhất 67949
Đặc biệt 453841

Đầu

Đuôi
0 0,4
1 0,0,6
2 5
3 2
4 1,6,9,1
5
6 2,5
7 2
8 6,5,4
9 5
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 13/05/2013

Giải tám 70
Giải bảy 586
Giải sáu 0582 – 7908 – 8559
Giải năm 4243
Giải tư 32488 – 10699 – 45921 – 36457 – 55029 – 40126 – 87050
Giải ba 11174 – 43767
Giải nhì 02106
Giải nhất 76875
Đặc biệt 936510

Đầu

Đuôi
0 8,6
1 0
2 1,9,6
3
4 3
5 9,7,0
6 7
7 0,4,5
8 6,2,8
9 9
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 06/05/2013

Giải tám 82
Giải bảy 200
Giải sáu 8258 – 8310 – 4374
Giải năm 3472
Giải tư 78475 – 44083 – 58816 – 22037 – 78466 – 38733 – 54473
Giải ba 98712 – 40813
Giải nhì 85813
Giải nhất 52279
Đặc biệt 163751

Đầu

Đuôi
0 0
1 0,6,2,3,3
2
3 7,3
4
5 8,1
6 6
7 4,2,5,3,9
8 2,3
9
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 29/04/2013

Giải tám 94
Giải bảy 916
Giải sáu 3293 – 3202 – 4784
Giải năm 7816
Giải tư 59920 – 98326 – 16290 – 11488 – 04122 – 06930 – 16430
Giải ba 09867 – 63819
Giải nhì 98824
Giải nhất 47368
Đặc biệt 971027

Đầu

Đuôi
0 2
1 6,6,9
2 0,6,2,4,7
3 0,0
4
5
6 7,8
7
8 4,8
9 4,3,0
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 22/04/2013

Giải tám 53
Giải bảy 618
Giải sáu 9632 – 2363 – 5861
Giải năm 5600
Giải tư 80693 – 82377 – 44598 – 54397 – 05851 – 92055 – 61592
Giải ba 51938 – 97413
Giải nhì 62522
Giải nhất 26053
Đặc biệt 496225

Đầu

Đuôi
0 0
1 8,3
2 2,5
3 2,8
4
5 3,1,5,3
6 3,1
7 7
8
9 3,8,7,2
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 15/04/2013

Giải tám 82
Giải bảy 963
Giải sáu 8717 – 2268 – 1346
Giải năm 2298
Giải tư 97065 – 79511 – 62810 – 46961 – 74251 – 65872 – 10126
Giải ba 41881 – 54721
Giải nhì 81549
Giải nhất 65140
Đặc biệt 547454

Đầu

Đuôi
0
1 7,1,0
2 6,1
3
4 6,9,0
5 1,4
6 3,8,5,1
7 2
8 2,1
9 8
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 08/04/2013

Giải tám 87
Giải bảy 109
Giải sáu 1299 – 8867 – 8435
Giải năm 2830
Giải tư 99593 – 01238 – 17713 – 91194 – 20789 – 30520 – 64842
Giải ba 33372 – 14136
Giải nhì 36936
Giải nhất 71390
Đặc biệt 475877

Đầu

Đuôi
0 9
1 3
2 0
3 5,0,8,6,6
4 2
5
6 7
7 2,7
8 7,9
9 9,3,4,0
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 01/04/2013

Giải tám 01
Giải bảy 356
Giải sáu 3217 – 7994 – 8918
Giải năm 3999
Giải tư 64318 – 49646 – 94134 – 55441 – 88412 – 03221 – 73959
Giải ba 75407 – 28134
Giải nhì 21101
Giải nhất 58573
Đặc biệt 074338

Đầu

Đuôi
0 1,7,1
1 7,8,8,2
2 1
3 4,4,8
4 6,1
5 6,9
6
7 3
8
9 4,9
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 25/03/2013

Giải tám 43
Giải bảy 369
Giải sáu 7247 – 3632 – 4152
Giải năm 6916
Giải tư 73600 – 61762 – 88202 – 06680 – 10388 – 03290 – 59739
Giải ba 44856 – 18742
Giải nhì 50434
Giải nhất 72216
Đặc biệt 977961

Đầu

Đuôi
0 0,2
1 6,6
2
3 2,9,4
4 3,7,2
5 2,6
6 9,2,1
7
8 0,8
9 0
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 18/03/2013

Giải tám 42
Giải bảy 402
Giải sáu 3459 – 4694 – 8284
Giải năm 0297
Giải tư 63021 – 96570 – 44465 – 91979 – 06536 – 64842 – 79056
Giải ba 42939 – 86157
Giải nhì 03801
Giải nhất 33616
Đặc biệt 694315

Đầu

Đuôi
0 2,1
1 6,5
2 1
3 6,9
4 2,2
5 9,6,7
6 5
7 0,9
8 4
9 4,7
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 11/03/2013

Giải tám 60
Giải bảy 434
Giải sáu 3188 – 9853 – 3043
Giải năm 9960
Giải tư 14317 – 68676 – 74063 – 23930 – 88282 – 31996 – 10601
Giải ba 58728 – 76958
Giải nhì 30726
Giải nhất 80056
Đặc biệt 318772

Đầu

Đuôi
0 1
1 7
2 8,6
3 4,0
4 3
5 3,8,6
6 0,0,3
7 6,2
8 8,2
9 6
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 04/03/2013

Giải tám 29
Giải bảy 885
Giải sáu 5533 – 1876 – 0981
Giải năm 0379
Giải tư 29334 – 98752 – 73420 – 29680 – 92304 – 11417 – 62744
Giải ba 79428 – 70347
Giải nhì 77251
Giải nhất 01286
Đặc biệt 496619

Đầu

Đuôi
0 4
1 7,9
2 9,0,8
3 3,4
4 4,7
5 2,1
6
7 6,9
8 5,1,0,6
9
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 25/02/2013

Giải tám 59
Giải bảy 738
Giải sáu 0091 – 2659 – 0990
Giải năm 8389
Giải tư 80565 – 01642 – 78578 – 47376 – 44881 – 39799 – 07117
Giải ba 03425 – 72934
Giải nhì 60025
Giải nhất 54763
Đặc biệt 984671

Đầu

Đuôi
0
1 7
2 5,5
3 8,4
4 2
5 9,9
6 5,3
7 8,6,1
8 9,1
9 1,0,9
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 18/02/2013

Giải tám 59
Giải bảy 388
Giải sáu 0154 – 6916 – 4141
Giải năm 5694
Giải tư 49131 – 11134 – 38251 – 74968 – 57902 – 98114 – 55033
Giải ba 93175 – 50475
Giải nhì 44192
Giải nhất 86369
Đặc biệt 234835

Đầu

Đuôi
0 2
1 6,4
2
3 1,4,3,5
4 1
5 9,4,1
6 8,9
7 5,5
8 8
9 4,2
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 11/02/2013

Giải tám 68
Giải bảy 387
Giải sáu 5905 – 6087 – 4795
Giải năm 3251
Giải tư 68881 – 53167 – 48037 – 52393 – 24932 – 05588 – 04750
Giải ba 41187 – 57758
Giải nhì 79319
Giải nhất 66780
Đặc biệt 410765

Đầu

Đuôi
0 5
1 9
2
3 7,2
4
5 1,0,8
6 8,7,5
7
8 7,7,1,8,7,0
9 5,3
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 04/02/2013

Giải tám 64
Giải bảy 583
Giải sáu 4443 – 2472 – 3742
Giải năm 1576
Giải tư 05935 – 51800 – 25082 – 32073 – 48636 – 79497 – 62088
Giải ba 99403 – 08790
Giải nhì 95912
Giải nhất 81711
Đặc biệt 429500

Đầu

Đuôi
0 0,3,0
1 2,1
2
3 5,6
4 3,2
5
6 4
7 2,6,3
8 3,2,8
9 7,0
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 28/01/2013

Giải tám 71
Giải bảy 567
Giải sáu 4195 – 7300 – 0769
Giải năm 9302
Giải tư 21703 – 28414 – 06792 – 87830 – 96966 – 79384 – 20665
Giải ba 81971 – 34447
Giải nhì 40547
Giải nhất 97527
Đặc biệt 386598

Đầu

Đuôi
0 0,2,3
1 4
2 7
3 0
4 7,7
5
6 7,9,6,5
7 1,1
8 4
9 5,2,8
Xổ số Cà Mau mở thưởng ngày Thứ Hai, 21/01/2013

Giải tám 76
Giải bảy 963
Giải sáu 2381 – 7308 – 5248
Giải năm 9136
Giải tư 51127 – 26023 – 60097 – 74038 – 08128 – 41871 – 70392
Giải ba 57643 – 25884
Giải nhì 93030
Giải nhất 89295
Đặc biệt 056034

Đầu

Đuôi
0 8
1
2 7,3,8
3 6,8,0,4
4 8,3
5
6 3
7 6,1
8 1,4
9 7,2,5
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: