xs hau giang (Thứ Bảy)

 19

33 ngày

 

57

26 ngày

 

39

26 ngày

 

04

24 ngày

 

29

23 ngày

 

69

19 ngày

 

83

16 ngày

 

35

14 ngày

 

15

13 ngày

 

43

13 ngày

 

   

 

Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 17/08/2013

Giải tám 21
Giải bảy 237
Giải sáu 0159 – 0978 – 1771
Giải năm 9579
Giải tư 75587 – 54716 – 39592 – 94670 – 50801 – 47245 – 42024
Giải ba 02218 – 12884
Giải nhì 65168
Giải nhất 88032
Đặc biệt 938297

Đầu

Đuôi
0 1
1 6,8
2 1,4
3 7,2
4 5
5 9
6 8
7 8,1,9,0
8 7,4
9 2,7
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 10/08/2013

Giải tám 02
Giải bảy 561
Giải sáu 5398 – 0977 – 4640
Giải năm 3349
Giải tư 09731 – 00384 – 02710 – 61322 – 00372 – 25336 – 34585
Giải ba 32859 – 09438
Giải nhì 43079
Giải nhất 82590
Đặc biệt 068942

Đầu

Đuôi
0 2
1 0
2 2
3 1,6,8
4 0,9,2
5 9
6 1
7 7,2,9
8 4,5
9 8,0
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 03/08/2013

Giải tám 46
Giải bảy 550
Giải sáu 9199 – 1438 – 4180
Giải năm 3964
Giải tư 63678 – 58300 – 28364 – 65887 – 72089 – 87471 – 87017
Giải ba 74790 – 54641
Giải nhì 01542
Giải nhất 86354
Đặc biệt 724091

Đầu

Đuôi
0 0
1 7
2
3 8
4 6,1,2
5 0,4
6 4,4
7 8,1
8 0,7,9
9 9,0,1
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 27/07/2013

Giải tám 01
Giải bảy 856
Giải sáu 8058 – 1046 – 4312
Giải năm 6709
Giải tư 53525 – 36758 – 43206 – 70721 – 64899 – 01921 – 77418
Giải ba 59828 – 07325
Giải nhì 59937
Giải nhất 03285
Đặc biệt 881278

Đầu

Đuôi
0 1,9,6
1 2,8
2 5,1,1,8,5
3 7
4 6
5 6,8,8
6
7 8
8 5
9 9
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 20/07/2013

Giải tám 55
Giải bảy 007
Giải sáu 4278 – 8233 – 7441
Giải năm 0277
Giải tư 71168 – 31456 – 29207 – 29693 – 96190 – 99176 – 13341
Giải ba 69446 – 16133
Giải nhì 36931
Giải nhất 51788
Đặc biệt 416416

Đầu

Đuôi
0 7,7
1 6
2
3 3,3,1
4 1,1,6
5 5,6
6 8
7 8,7,6
8 8
9 3,0
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 13/07/2013

Giải tám 01
Giải bảy 066
Giải sáu 8330 – 0705 – 2095
Giải năm 5889
Giải tư 31990 – 31631 – 03392 – 29450 – 91892 – 80176 – 98320
Giải ba 70824 – 77414
Giải nhì 85785
Giải nhất 52380
Đặc biệt 453065

Đầu

Đuôi
0 1,5
1 4
2 0,4
3 0,1
4
5 0
6 6,5
7 6
8 9,5,0
9 5,0,2,2
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 06/07/2013

Giải tám 77
Giải bảy 763
Giải sáu 8968 – 4506 – 9268
Giải năm 0013
Giải tư 59828 – 37287 – 28497 – 07895 – 83780 – 34624 – 38296
Giải ba 52297 – 51813
Giải nhì 89130
Giải nhất 89345
Đặc biệt 713425

Đầu

Đuôi
0 6
1 3,3
2 8,4,5
3 0
4 5
5
6 3,8,8
7 7
8 7,0
9 7,5,6,7
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 29/06/2013

Giải tám 45
Giải bảy 951
Giải sáu 2759 – 9992 – 9023
Giải năm 5403
Giải tư 85774 – 36677 – 18145 – 15853 – 89082 – 91617 – 07314
Giải ba 04677 – 09773
Giải nhì 85052
Giải nhất 11178
Đặc biệt 130311

Đầu

Đuôi
0 3
1 7,4,1
2 3
3
4 5,5
5 1,9,3,2
6
7 4,7,7,3,8
8 2
9 2
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 22/06/2013

Giải tám 66
Giải bảy 428
Giải sáu 6890 – 9703 – 4088
Giải năm 0793
Giải tư 54956 – 30346 – 44678 – 96678 – 84799 – 78866 – 10709
Giải ba 26125 – 12546
Giải nhì 87554
Giải nhất 85322
Đặc biệt 675471

Đầu

Đuôi
0 3,9
1
2 8,5,2
3
4 6,6
5 6,4
6 6,6
7 8,8,1
8 8
9 0,3,9
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 15/06/2013

Giải tám 65
Giải bảy 824
Giải sáu 1389 – 3288 – 3270
Giải năm 0952
Giải tư 97944 – 24605 – 73994 – 61948 – 47765 – 88620 – 01781
Giải ba 76367 – 47506
Giải nhì 00926
Giải nhất 78775
Đặc biệt 440741

Đầu

Đuôi
0 5,6
1
2 4,0,6
3
4 4,8,1
5 2
6 5,5,7
7 0,5
8 9,8,1
9 4
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 08/06/2013

Giải tám 62
Giải bảy 260
Giải sáu 5897 – 1982 – 1721
Giải năm 9834
Giải tư 23780 – 65465 – 00345 – 12611 – 89175 – 08067 – 59847
Giải ba 92385 – 85681
Giải nhì 39338
Giải nhất 37968
Đặc biệt 070485

Đầu

Đuôi
0
1 1
2 1
3 4,8
4 5,7
5
6 2,0,5,7,8
7 5
8 2,0,5,1,5
9 7
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 01/06/2013

Giải tám 45
Giải bảy 724
Giải sáu 2989 – 6486 – 6003
Giải năm 0155
Giải tư 29996 – 28350 – 49128 – 38950 – 06828 – 55422 – 82284
Giải ba 36876 – 55001
Giải nhì 19767
Giải nhất 91249
Đặc biệt 002985

Đầu

Đuôi
0 3,1
1
2 4,8,8,2
3
4 5,9
5 5,0,0
6 7
7 6
8 9,6,4,5
9 6
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
98 6 lần 96 4 lần
50 5 lần 28 4 lần
48 5 lần 22 4 lần
88 5 lần 05 4 lần
33 4 lần 03 4 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
04 0 lần 29 0 lần
11 0 lần 31 0 lần
16 0 lần 39 0 lần
19 0 lần 44 0 lần
25 0 lần 47 0 lần
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 25/05/2013
Giải tám 77
Giải bảy 608
Giải sáu 2340 – 4928 – 4563
Giải năm 0248
Giải tư 95241 – 14991 – 56548 – 71989 – 76093 – 00620 – 28136
Giải ba 35988 – 37312
Giải nhì 48477
Giải nhất 13127
Đặc biệt 394792

Đầu

Đuôi
0 8
1 2
2 8,0,7
3 6
4 0,8,1,8
5
6 3
7 7,7
8 9,8
9 1,3,2
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 18/05/2013

Giải tám 85
Giải bảy 915
Giải sáu 7389 – 7743 – 5176
Giải năm 1664
Giải tư 85605 – 05520 – 42590 – 95620 – 96606 – 91266 – 18596
Giải ba 64252 – 18923
Giải nhì 74405
Giải nhất 22097
Đặc biệt 371574

Đầu

Đuôi
0 5,6,5
1 5
2 0,0,3
3
4 3
5 2
6 4,6
7 6,4
8 5,9
9 0,6,7
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 11/05/2013

Giải tám 30
Giải bảy 941
Giải sáu 8233 – 6526 – 8984
Giải năm 8148
Giải tư 93174 – 79232 – 59007 – 58870 – 31285 – 81235 – 46200
Giải ba 29599 – 67006
Giải nhì 43405
Giải nhất 08022
Đặc biệt 076706

Đầu

Đuôi
0 7,0,6,5,6
1
2 6,2
3 0,3,2,5
4 1,8
5
6
7 4,0
8 4,5
9 9
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 04/05/2013

Giải tám 18
Giải bảy 703
Giải sáu 4032 – 9861 – 1809
Giải năm 4237
Giải tư 20474 – 74562 – 61721 – 65807 – 85201 – 63134 – 09940
Giải ba 48897 – 21398
Giải nhì 57436
Giải nhất 19908
Đặc biệt 704734

Đầu

Đuôi
0 3,9,7,1,8
1 8
2 1
3 2,7,4,6,4
4 0
5
6 1,2
7 4
8
9 7,8
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 27/04/2013

Giải tám 49
Giải bảy 598
Giải sáu 6145 – 8692 – 8110
Giải năm 2279
Giải tư 33183 – 84866 – 58042 – 60278 – 61143 – 31128 – 60898
Giải ba 45062 – 92670
Giải nhì 81459
Giải nhất 87468
Đặc biệt 381550

Đầu

Đuôi
0
1 0
2 8
3
4 9,5,2,3
5 9,0
6 6,2,8
7 9,8,0
8 3
9 8,2,8
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 20/04/2013

Giải tám 73
Giải bảy 205
Giải sáu 4559 – 7245 – 3598
Giải năm 3621
Giải tư 03302 – 14849 – 67567 – 48398 – 43694 – 82314 – 57481
Giải ba 27264 – 86990
Giải nhì 60502
Giải nhất 45838
Đặc biệt 390966

Đầu

Đuôi
0 5,2,2
1 4
2 1
3 8
4 5,9
5 9
6 7,4,6
7 3
8 1
9 8,8,4,0
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 13/04/2013

Giải tám 09
Giải bảy 078
Giải sáu 5733 – 5600 – 5796
Giải năm 7815
Giải tư 69162 – 92717 – 11879 – 79664 – 36622 – 04048 – 46903
Giải ba 82087 – 05290
Giải nhì 72526
Giải nhất 34733
Đặc biệt 832076

Đầu

Đuôi
0 9,0,3
1 5,7
2 2,6
3 3,3
4 8
5
6 2,4
7 8,9,6
8 7
9 6,0
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 06/04/2013

Giải tám 88
Giải bảy 346
Giải sáu 2351 – 7571 – 3138
Giải năm 2913
Giải tư 92850 – 44836 – 16670 – 20512 – 59977 – 52343 – 43237
Giải ba 67688 – 40255
Giải nhì 07451
Giải nhất 02293
Đặc biệt 274969

Đầu

Đuôi
0
1 3,2
2
3 8,6,7
4 6,3
5 1,0,5,1
6 9
7 1,0,7
8 8,8
9 3
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 30/03/2013

Giải tám 66
Giải bảy 113
Giải sáu 7898 – 5396 – 0507
Giải năm 6194
Giải tư 55403 – 39050 – 88327 – 62022 – 95824 – 08067 – 49048
Giải ba 72651 – 52923
Giải nhì 22588
Giải nhất 05233
Đặc biệt 879588

Đầu

Đuôi
0 7,3
1 3
2 7,2,4,3
3 3
4 8
5 0,1
6 6,7
7
8 8,8
9 8,6,4
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 23/03/2013

Giải tám 21
Giải bảy 111
Giải sáu 6266 – 1820 – 6353
Giải năm 4775
Giải tư 68443 – 79807 – 57853 – 77415 – 46472 – 08294 – 74061
Giải ba 26272 – 50131
Giải nhì 02705
Giải nhất 11222
Đặc biệt 618570

Đầu

Đuôi
0 7,5
1 1,5
2 1,0,2
3 1
4 3
5 3,3
6 6,1
7 5,2,2,0
8
9 4
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 25/05/2013

Giải tám 77
Giải bảy 608
Giải sáu 2340 – 4928 – 4563
Giải năm 0248
Giải tư 95241 – 14991 – 56548 – 71989 – 76093 – 00620 – 28136
Giải ba 35988 – 37312
Giải nhì 48477
Giải nhất 13127
Đặc biệt 394792

Đầu

Đuôi
0 8
1 2
2 8,0,7
3 6
4 0,8,1,8
5
6 3
7 7,7
8 9,8
9 1,3,2
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 18/05/2013

Giải tám 85
Giải bảy 915
Giải sáu 7389 – 7743 – 5176
Giải năm 1664
Giải tư 85605 – 05520 – 42590 – 95620 – 96606 – 91266 – 18596
Giải ba 64252 – 18923
Giải nhì 74405
Giải nhất 22097
Đặc biệt 371574

Đầu

Đuôi
0 5,6,5
1 5
2 0,0,3
3
4 3
5 2
6 4,6
7 6,4
8 5,9
9 0,6,7
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 11/05/2013

Giải tám 30
Giải bảy 941
Giải sáu 8233 – 6526 – 8984
Giải năm 8148
Giải tư 93174 – 79232 – 59007 – 58870 – 31285 – 81235 – 46200
Giải ba 29599 – 67006
Giải nhì 43405
Giải nhất 08022
Đặc biệt 076706

Đầu

Đuôi
0 7,0,6,5,6
1
2 6,2
3 0,3,2,5
4 1,8
5
6
7 4,0
8 4,5
9 9
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 04/05/2013

Giải tám 18
Giải bảy 703
Giải sáu 4032 – 9861 – 1809
Giải năm 4237
Giải tư 20474 – 74562 – 61721 – 65807 – 85201 – 63134 – 09940
Giải ba 48897 – 21398
Giải nhì 57436
Giải nhất 19908
Đặc biệt 704734

Đầu

Đuôi
0 3,9,7,1,8
1 8
2 1
3 2,7,4,6,4
4 0
5
6 1,2
7 4
8
9 7,8
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 27/04/2013

Giải tám 49
Giải bảy 598
Giải sáu 6145 – 8692 – 8110
Giải năm 2279
Giải tư 33183 – 84866 – 58042 – 60278 – 61143 – 31128 – 60898
Giải ba 45062 – 92670
Giải nhì 81459
Giải nhất 87468
Đặc biệt 381550

Đầu

Đuôi
0
1 0
2 8
3
4 9,5,2,3
5 9,0
6 6,2,8
7 9,8,0
8 3
9 8,2,8
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 20/04/2013

Giải tám 73
Giải bảy 205
Giải sáu 4559 – 7245 – 3598
Giải năm 3621
Giải tư 03302 – 14849 – 67567 – 48398 – 43694 – 82314 – 57481
Giải ba 27264 – 86990
Giải nhì 60502
Giải nhất 45838
Đặc biệt 390966

Đầu

Đuôi
0 5,2,2
1 4
2 1
3 8
4 5,9
5 9
6 7,4,6
7 3
8 1
9 8,8,4,0
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 13/04/2013

Giải tám 09
Giải bảy 078
Giải sáu 5733 – 5600 – 5796
Giải năm 7815
Giải tư 69162 – 92717 – 11879 – 79664 – 36622 – 04048 – 46903
Giải ba 82087 – 05290
Giải nhì 72526
Giải nhất 34733
Đặc biệt 832076

Đầu

Đuôi
0 9,0,3
1 5,7
2 2,6
3 3,3
4 8
5
6 2,4
7 8,9,6
8 7
9 6,0
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 06/04/2013

Giải tám 88
Giải bảy 346
Giải sáu 2351 – 7571 – 3138
Giải năm 2913
Giải tư 92850 – 44836 – 16670 – 20512 – 59977 – 52343 – 43237
Giải ba 67688 – 40255
Giải nhì 07451
Giải nhất 02293
Đặc biệt 274969

Đầu

Đuôi
0
1 3,2
2
3 8,6,7
4 6,3
5 1,0,5,1
6 9
7 1,0,7
8 8,8
9 3
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 30/03/2013

Giải tám 66
Giải bảy 113
Giải sáu 7898 – 5396 – 0507
Giải năm 6194
Giải tư 55403 – 39050 – 88327 – 62022 – 95824 – 08067 – 49048
Giải ba 72651 – 52923
Giải nhì 22588
Giải nhất 05233
Đặc biệt 879588

Đầu

Đuôi
0 7,3
1 3
2 7,2,4,3
3 3
4 8
5 0,1
6 6,7
7
8 8,8
9 8,6,4
Xổ số Hậu Giang mở thưởng ngày Thứ Bảy, 23/03/2013

Giải tám 21
Giải bảy 111
Giải sáu 6266 – 1820 – 6353
Giải năm 4775
Giải tư 68443 – 79807 – 57853 – 77415 – 46472 – 08294 – 74061
Giải ba 26272 – 50131
Giải nhì 02705
Giải nhất 11222
Đặc biệt 618570

Đầu

Đuôi
0 7,5
1 1,5
2 1,0,2
3 1
4 3
5 3,3
6 6,1
7 5,2,2,0
8
9 4
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: