xs kien giang (Chủ Nhật)

38

31 ngày

 

54

26 ngày

 

48

23 ngày

 

61

21 ngày

 

46

19 ngày

 

10

18 ngày

 

78

16 ngày

 

95

16 ngày

 

42

16 ngày

 

74

15 ngày

 

Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 18/08/2013

Giải tám 60
Giải bảy 404
Giải sáu 3856 – 0070 – 1018
Giải năm 1575
Giải tư 08682 – 13229 – 62535 – 79407 – 23015 – 64015 – 10150
Giải ba 08325 – 38629
Giải nhì 21629
Giải nhất 80352
Đặc biệt 821514

Đầu

Đuôi
0 4,7
1 8,5,5,4
2 9,5,9,9
3 5
4
5 6,0,2
6 0
7 0,5
8 2
9
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 11/08/2013

Giải tám 33
Giải bảy 856
Giải sáu 8144 – 7904 – 3388
Giải năm 0287
Giải tư 30831 – 91507 – 50847 – 40289 – 03060 – 24153 – 37950
Giải ba 13571 – 21599
Giải nhì 86763
Giải nhất 63624
Đặc biệt 963763

Đầu

Đuôi
0 4,7
1
2 4
3 3,1
4 4,7
5 6,3,0
6 0,3,3
7 1
8 8,7,9
9 9
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 04/08/2013

Giải tám 97
Giải bảy 403
Giải sáu 9755 – 4737 – 3951
Giải năm 0436
Giải tư 70028 – 55449 – 11805 – 19470 – 65420 – 34502 – 36503
Giải ba 66635 – 55273
Giải nhì 64397
Giải nhất 89565
Đặc biệt 403205

Đầu

Đuôi
0 3,5,2,3,5
1
2 8,0
3 7,6,5
4 9
5 5,1
6 5
7 0,3
8
9 7,7
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 28/07/2013

Giải tám 97
Giải bảy 379
Giải sáu 8252 – 5877 – 9609
Giải năm 3340
Giải tư 84329 – 88457 – 14401 – 55260 – 33502 – 01189 – 90863
Giải ba 16840 – 83085
Giải nhì 17686
Giải nhất 14453
Đặc biệt 186707

Đầu

Đuôi
0 9,1,2,7
1
2 9
3
4 0,0
5 2,7,3
6 0,3
7 9,7
8 9,5,6
9 7
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 21/07/2013

Giải tám 58
Giải bảy 559
Giải sáu 3284 – 2607 – 8923
Giải năm 1282
Giải tư 22411 – 08685 – 08779 – 41933 – 76816 – 27732 – 34630
Giải ba 64906 – 78847
Giải nhì 80090
Giải nhất 52488
Đặc biệt 299815

Đầu

Đuôi
0 7,6
1 1,6,5
2 3
3 3,2,0
4 7
5 8,9
6
7 9
8 4,2,5,8
9 0
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 14/07/2013

Giải tám 25
Giải bảy 381
Giải sáu 4827 – 4806 – 2690
Giải năm 9058
Giải tư 57270 – 66039 – 50985 – 44121 – 74289 – 86859 – 19371
Giải ba 37165 – 65244
Giải nhì 52250
Giải nhất 83162
Đặc biệt 522844

Đầu

Đuôi
0 6
1
2 5,7,1
3 9
4 4,4
5 8,9,0
6 5,2
7 0,1
8 1,5,9
9 0
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 07/07/2013

Giải tám 75
Giải bảy 043
Giải sáu 6593 – 4467 – 2513
Giải năm 5488
Giải tư 83511 – 50052 – 90741 – 28147 – 40777 – 92528 – 06645
Giải ba 57065 – 94107
Giải nhì 89221
Giải nhất 80909
Đặc biệt 874611

Đầu

Đuôi
0 7,9
1 3,1,1
2 8,1
3
4 3,1,7,5
5 2
6 7,5
7 5,7
8 8
9 3
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 30/06/2013

Giải tám 44
Giải bảy 291
Giải sáu 1827 – 0586 – 0686
Giải năm 3711
Giải tư 19145 – 07956 – 09269 – 93566 – 70412 – 88268 – 83164
Giải ba 21725 – 32347
Giải nhì 97369
Giải nhất 34962
Đặc biệt 893785

Đầu

Đuôi
0
1 1,2
2 7,5
3
4 4,5,7
5 6
6 9,6,8,4,9,2
7
8 6,6,5
9 1
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 23/06/2013

Giải tám 60
Giải bảy 124
Giải sáu 0188 – 5882 – 9958
Giải năm 4300
Giải tư 20667 – 03123 – 11335 – 23562 – 84529 – 77545 – 19563
Giải ba 77365 – 76685
Giải nhì 23124
Giải nhất 25880
Đặc biệt 974532

Đầu

Đuôi
0 0
1
2 4,3,9,4
3 5,2
4 5
5 8
6 0,7,2,3,5
7
8 8,2,5,0
9
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 16/06/2013

Giải tám 76
Giải bảy 743
Giải sáu 5711 – 0385 – 7244
Giải năm 2385
Giải tư 03005 – 43719 – 06327 – 87767 – 71872 – 97140 – 58031
Giải ba 54965 – 59553
Giải nhì 98464
Giải nhất 77128
Đặc biệt 336917

Đầu

Đuôi
0 5
1 1,9,7
2 7,8
3 1
4 3,4,0
5 3
6 7,5,4
7 6,2
8 5,5
9
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 09/06/2013

Giải tám 62
Giải bảy 937
Giải sáu 9600 – 3658 – 6713
Giải năm 0486
Giải tư 44001 – 71108 – 60656 – 62396 – 67996 – 58934 – 12841
Giải ba 68159 – 95521
Giải nhì 96026
Giải nhất 76237
Đặc biệt 726316

Đầu

Đuôi
0 0,1,8
1 3,6
2 1,6
3 7,4,7
4 1
5 8,6,9
6 2
7
8 6
9 6,6
Xổ số Kiên Giang  mở thưởng ngày Chủ Nhật, 02/06/2013

Giải tám 17
Giải bảy 244
Giải sáu 4589 – 5926 – 4111
Giải năm 7353
Giải tư 06336 – 14445 – 27916 – 86756 – 37649 – 84343 – 46966
Giải ba 30298 – 94916
Giải nhì 11540
Giải nhất 03391
Đặc biệt 071791

Đầu

Đuôi
0
1 7,1,6,6
2 6
3 6
4 4,5,9,3,0
5 3,6
6 6
7
8 9
9 8,1,1
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
29 6 lần 54 4 lần
65 6 lần 53 4 lần
11 5 lần 47 4 lần
05 5 lần 32 4 lần
04 5 lần 88 4 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
12 0 lần 35 0 lần
16 0 lần 37 0 lần
17 0 lần 38 0 lần
25 0 lần 40 0 lần
28 0 lần 59 0 lần
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 26/05/2013

Giải tám 34
Giải bảy 611
Giải sáu 5068 – 4635 – 9388
Giải năm 3581
Giải tư 54449 – 81894 – 98749 – 98569 – 91777 – 80591 – 57870
Giải ba 31121 – 04366
Giải nhì 85440
Giải nhất 06365
Đặc biệt 491439

Đầu

Đuôi
0
1 1
2 1
3 4,5,9
4 9,9,0
5
6 8,9,6,5
7 7,0
8 8,1
9 4,1
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 19/05/2013

Giải tám 02
Giải bảy 949
Giải sáu 4567 – 2681 – 9159
Giải năm 8265
Giải tư 25996 – 46055 – 50593 – 64780 – 01722 – 94087 – 38088
Giải ba 73876 – 88127
Giải nhì 24651
Giải nhất 85349
Đặc biệt 940013

Đầu

Đuôi
0 2
1 3
2 2,7
3
4 9,9
5 9,5,1
6 7,5
7 6
8 1,0,7,8
9 6,3
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 12/05/2013

Giải tám 36
Giải bảy 647
Giải sáu 0516 – 8383 – 3247
Giải năm 2796
Giải tư 50131 – 55379 – 58720 – 48979 – 27076 – 96672 – 10158
Giải ba 50216 – 04457
Giải nhì 27533
Giải nhất 27643
Đặc biệt 274319

Đầu

Đuôi
0
1 6,6,9
2 0
3 6,1,3
4 7,7,3
5 8,7
6
7 9,9,6,2
8 3
9 6
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 05/05/2013

Giải tám 02
Giải bảy 282
Giải sáu 6967 – 2292 – 6389
Giải năm 6469
Giải tư 50740 – 71841 – 77974 – 00919 – 44986 – 90352 – 64050
Giải ba 21011 – 18458
Giải nhì 11163
Giải nhất 05894
Đặc biệt 526766

Đầu

Đuôi
0 2
1 9,1
2
3
4 0,1
5 2,0,8
6 7,9,3,6
7 4
8 2,9,6
9 2,4
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 28/04/2013

Giải tám 57
Giải bảy 943
Giải sáu 3011 – 6084 – 4078
Giải năm 3713
Giải tư 59073 – 34215 – 32412 – 35395 – 40371 – 83788 – 29271
Giải ba 83568 – 29242
Giải nhì 60445
Giải nhất 06222
Đặc biệt 145183

Đầu

Đuôi
0
1 1,3,5,2
2 2
3
4 3,2,5
5 7
6 8
7 8,3,1,1
8 4,8,3
9 5
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 21/04/2013

Giải tám 97
Giải bảy 441
Giải sáu 8729 – 8065 – 0340
Giải năm 8470
Giải tư 65817 – 39114 – 69019 – 00275 – 26060 – 61334 – 45677
Giải ba 86527 – 72770
Giải nhì 84705
Giải nhất 79971
Đặc biệt 590367

Đầu

Đuôi
0 5
1 7,4,9
2 9,7
3 4
4 1,0
5
6 5,0,7
7 0,5,7,0,1
8
9 7
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 14/04/2013

Giải tám 59
Giải bảy 321
Giải sáu 5034 – 0410 – 5789
Giải năm 2930
Giải tư 98705 – 92321 – 52265 – 18493 – 43459 – 64782 – 24921
Giải ba 46851 – 07236
Giải nhì 65688
Giải nhất 07523
Đặc biệt 861776

Đầu

Đuôi
0 5
1 0
2 1,1,1,3
3 4,0,6
4
5 9,9,1
6 5
7 6
8 9,2,8
9 3
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 07/04/2013

Giải tám 63
Giải bảy 279
Giải sáu 9147 – 9262 – 1289
Giải năm 5458
Giải tư 58411 – 48530 – 67963 – 25828 – 55946 – 54785 – 87006
Giải ba 57983 – 32575
Giải nhì 93135
Giải nhất 76755
Đặc biệt 115911

Đầu

Đuôi
0 6
1 1,1
2 8
3 0,5
4 7,6
5 8,5
6 3,2,3
7 9,5
8 9,5,3
9
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 31/03/2013

Giải tám 15
Giải bảy 691
Giải sáu 5636 – 8239 – 2257
Giải năm 7980
Giải tư 79171 – 13171 – 96479 – 74120 – 91075 – 32341 – 06391
Giải ba 86712 – 95396
Giải nhì 51112
Giải nhất 29688
Đặc biệt 908791

Đầu

Đuôi
0
1 5,2,2
2 0
3 6,9
4 1
5 7
6
7 1,1,9,5
8 0,8
9 1,1,6,1
Xổ số Kiên Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 24/03/2013

Giải tám 57
Giải bảy 460
Giải sáu 9460 – 0535 – 8320
Giải năm 3244
Giải tư 15261 – 29281 – 68223 – 80284 – 81704 – 43612 – 84204
Giải ba 85915 – 28601
Giải nhì 24984
Giải nhất 21355
Đặc biệt 510683

Đầu

Đuôi
0 4,4,1
1 2,5
2 0,3
3 5
4 4
5 7,5
6 0,0,1
7
8 1,4,4,3
9
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: