xs sóc trăng (Thứ Tư)

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 17/07/2013

Giải tám 76
Giải bảy 384
Giải sáu 3600 – 6873 – 8301
Giải năm 5983
Giải tư 99471 – 65214 – 56790 – 47780 – 89187 – 81034 – 05605
Giải ba 09803 – 66569
Giải nhì 27523
Giải nhất 80659
Đặc biệt 327311

Đầu

Đuôi
0 0,1,5,3
1 4,1
2 3
3 4
4
5 9
6 9
7 6,3,1
8 4,3,0,7
9 0

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 10/07/2013

Giải tám 38
Giải bảy 013
Giải sáu 6152 – 2097 – 1619
Giải năm 4597
Giải tư 48449 – 94953 – 24907 – 72169 – 74871 – 48554 – 59533
Giải ba 38658 – 69523
Giải nhì 13314
Giải nhất 32473
Đặc biệt 910973

Đầu

Đuôi
0 7
1 3,9,4
2 3
3 8,3
4 9
5 2,3,4,8
6 9
7 1,3,3
8
9 7,7

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 03/07/2013

Giải tám 67
Giải bảy 267
Giải sáu 7730 – 3315 – 9785
Giải năm 2575
Giải tư 99774 – 98112 – 12982 – 33268 – 88826 – 07442 – 05450
Giải ba 22373 – 24998
Giải nhì 97533
Giải nhất 27245
Đặc biệt 131699

Đầu

Đuôi
0
1 5,2
2 6
3 0,3
4 2,5
5 0
6 7,7,8
7 5,4,3
8 5,2
9 8,9

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 26/06/2013

Giải tám 89
Giải bảy 239
Giải sáu 3208 – 7792 – 7186
Giải năm 6892
Giải tư 09100 – 76398 – 42144 – 18466 – 21612 – 68147 – 69152
Giải ba 14592 – 07200
Giải nhì 76339
Giải nhất 97533
Đặc biệt 017186

Đầu

Đuôi
0 8,0,0
1 2
2
3 9,9,3
4 4,7
5 2
6 6
7
8 9,6,6
9 2,2,8,2

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 19/06/2013

Giải tám 14
Giải bảy 979
Giải sáu 2139 – 8731 – 9348
Giải năm 1502
Giải tư 38280 – 12949 – 15153 – 49111 – 91455 – 15969 – 51418
Giải ba 95404 – 71492
Giải nhì 81681
Giải nhất 73973
Đặc biệt 432075

Đầu

Đuôi
0 2,4
1 4,1,8
2
3 9,1
4 8,9
5 3,5
6 9
7 9,3,5
8 0,1
9 2

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 12/06/2013

Giải tám 47
Giải bảy 081
Giải sáu 7357 – 8498 – 8508
Giải năm 0179
Giải tư 11589 – 72598 – 47344 – 35548 – 11841 – 48038 – 72588
Giải ba 42991 – 50766
Giải nhì 20891
Giải nhất 85926
Đặc biệt 308974

Đầu

Đuôi
0 8
1
2 6
3 8
4 7,4,8,1
5 7
6 6
7 9,4
8 1,9,8
9 8,8,1,1

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 05/06/2013

Giải tám 72
Giải bảy 611
Giải sáu 1384 – 4138 – 6649
Giải năm 9257
Giải tư 90325 – 59750 – 24742 – 09201 – 07385 – 26757 – 45588
Giải ba 69798 – 80626
Giải nhì 16472
Giải nhất 45302
Đặc biệt 952104

Đầu

Đuôi
0 1,2,4
1 1
2 5,6
3 8
4 9,2
5 7,0,7
6
7 2,2
8 4,5,8
9 8


Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 29/05/2013

Giải tám 56
Giải bảy 475
Giải sáu 5448 – 5016 – 2273
Giải năm 9430
Giải tư 55704 – 61752 – 31225 – 98636 – 68864 – 51107 – 87154
Giải ba 66076 – 39454
Giải nhì 19699
Giải nhất 95722
Đặc biệt 187919

Đầu

Đuôi
0 4,7
1 6,9
2 5,2
3 0,6
4 8
5 6,2,4,4
6 4
7 5,3,6
8
9 9

Thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng

ngày

10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
54 5 lần 42 4 lần
41 5 lần 30 4 lần
36 5 lần 85 4 lần
55 4 lần 66 4 lần
53 4 lần 59 3 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
03 0 lần 28 0 lần
06 0 lần 33 0 lần
12 0 lần 34 0 lần
18 0 lần 35 0 lần
24 0 lần 57 0 lần
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng  10 20 30 60 90  ngày
54
(5 lần)
Tăng 5 so với 10 ngày trước
41
(5 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
36
(5 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
53
(4 lần)
Tăng 4 so với 10 ngày trước
55
(4 lần)
Tăng 3 so với 10 ngày trước
30
(4 lần)
Tăng 3 so với 10 ngày trước
66
(4 lần)
Tăng 1 so với 10 ngày trước
85
(4 lần)
Tăng 4 so với 10 ngày trước
42
(4 lần)
Giảm 2 so với 10 ngày trước
89
(3 lần)
Không thay đổi so với 10 ngày trước
10 cặp số lâu không xuất hiện nhất
97
24 ngày
12
20 ngày
18
17 ngày
28
16 ngày
34
15 ngày
35
15 ngày
24
14 ngày
57
13 ngày
74
11 ngày
06
11 ngày
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 22/05/2013

Giải tám 81
Giải bảy 889
Giải sáu 7066 – 3177 – 8293
Giải năm 3395
Giải tư 06573 – 50441 – 02840 – 18238 – 15263 – 00082 – 15920
Giải ba 33605 – 78455
Giải nhì 24996
Giải nhất 27614
Đặc biệt 980382

Đầu

Đuôi
0 5
1 4
2 0
3 8
4 1,0
5 5
6 6,3
7 7,3
8 1,9,2,2
9 3,5,6
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 15/05/2013

Giải tám 98
Giải bảy 043
Giải sáu 2561 – 7899 – 8778
Giải năm 8139
Giải tư 50943 – 60172 – 46040 – 59620 – 41100 – 37155 – 64913
Giải ba 95241 – 64488
Giải nhì 43273
Giải nhất 35565
Đặc biệt 587055

Đầu

Đuôi
0 0
1 3
2 0
3 9
4 3,3,0,1
5 5,5
6 1,5
7 8,2,3
8 8
9 8,9
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 08/05/2013

Giải tám 80
Giải bảy 953
Giải sáu 5555 – 2483 – 6584
Giải năm 1295
Giải tư 06253 – 94701 – 18286 – 23526 – 90429 – 96498 – 71241
Giải ba 11227 – 51592
Giải nhì 32545
Giải nhất 74984
Đặc biệt 194236

Đầu

Đuôi
0 1
1
2 6,9,7
3 6
4 1,5
5 3,5,3
6
7
8 0,3,4,6,4
9 5,8,2
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 01/05/2013

Giải tám 66
Giải bảy 847
Giải sáu 1636 – 8776 – 8030
Giải năm 6968
Giải tư 29042 – 23770 – 05988 – 59777 – 28744 – 55545 – 72730
Giải ba 58311 – 49054
Giải nhì 13693
Giải nhất 88914
Đặc biệt 929575

Đầu

Đuôi
0
1 1,4
2
3 6,0,0
4 7,2,4,5
5 4
6 6,8
7 6,0,7,5
8 8
9 3
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 24/04/2013

Giải tám 59
Giải bảy 447
Giải sáu 9080 – 5871 – 4754
Giải năm 1538
Giải tư 19546 – 27610 – 07487 – 43861 – 63584 – 81791 – 14221
Giải ba 11686 – 39511
Giải nhì 86994
Giải nhất 81408
Đặc biệt 409215

Đầu

Đuôi
0 8
1 0,1,5
2 1
3 8
4 7,6
5 9,4
6 1
7 1
8 0,7,4,6
9 1,4
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 17/04/2013

Giải tám 66
Giải bảy 936
Giải sáu 4642 – 6064 – 3015
Giải năm 6289
Giải tư 83742 – 59109 – 72979 – 38126 – 58566 – 92394 – 18262
Giải ba 65823 – 60067
Giải nhì 73738
Giải nhất 65039
Đặc biệt 230390

Đầu

Đuôi
0 9
1 5
2 6,3
3 6,8,9
4 2,2
5
6 6,4,6,2,7
7 9
8 9
9 4,0
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 10/04/2013

Giải tám 42
Giải bảy 532
Giải sáu 9617 – 6422 – 6368
Giải năm 3546
Giải tư 39093 – 52200 – 53019 – 77516 – 95296 – 95053 – 56141
Giải ba 78389 – 98837
Giải nhì 82013
Giải nhất 64702
Đặc biệt 244882

Đầu

Đuôi
0 0,2
1 7,9,6,3
2 2
3 2,7
4 2,6,1
5 3
6 8
7
8 9,2
9 3,6
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 03/04/2013

Giải tám 11
Giải bảy 962
Giải sáu 8958 – 6585 – 5821
Giải năm 8653
Giải tư 97885 – 77501 – 83078 – 70968 – 08546 – 43549 – 75621
Giải ba 02850 – 68731
Giải nhì 80054
Giải nhất 60787
Đặc biệt 593062

Đầu

Đuôi
0 1
1 1
2 1,1
3 1
4 6,9
5 8,3,0,4
6 2,8,2
7 8
8 5,5,7
9
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 27/03/2013

Giải tám 85
Giải bảy 192
Giải sáu 4098 – 2585 – 0459
Giải năm 2559
Giải tư 70941 – 64951 – 44123 – 02008 – 78639 – 23270 – 05969
Giải ba 20825 – 26430
Giải nhì 07736
Giải nhất 95096
Đặc biệt 876460

Đầu

Đuôi
0 8
1
2 3,5
3 9,0,6
4 1
5 9,9,1
6 9,0
7 0
8 5,5
9 2,8,6
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 20/03/2013

Giải tám 65
Giải bảy 916
Giải sáu 0878 – 6461 – 1582
Giải năm 0048
Giải tư 03490 – 12647 – 78571 – 61326 – 66819 – 92303 – 86616
Giải ba 26589 – 89967
Giải nhì 48589
Giải nhất 72049
Đặc biệt 730556

Đầu

Đuôi
0 3
1 6,9,6
2 6
3
4 8,7,9
5 6
6 5,1,7
7 8,1
8 2,9,9
9 0
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 13/03/2013

Giải tám 15
Giải bảy 881
Giải sáu 0675 – 8771 – 6475
Giải năm 9522
Giải tư 96505 – 32472 – 28774 – 68933 – 49951 – 16841 – 11290
Giải ba 25406 – 99433
Giải nhì 99796
Giải nhất 12131
Đặc biệt 616163

Đầu

Đuôi
0 5,6
1 5
2 2
3 3,3,1
4 1
5 1
6 3
7 5,1,5,2,4
8 1
9 0,6
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 06/03/2013

Giải tám 42
Giải bảy 140
Giải sáu 0373 – 4592 – 8165
Giải năm 5039
Giải tư 87858 – 16278 – 80971 – 82947 – 59310 – 66262 – 05047
Giải ba 70886 – 49436
Giải nhì 97442
Giải nhất 29460
Đặc biệt 196919

Đầu

Đuôi
0
1 0,9
2
3 9,6
4 2,0,7,7,2
5 8
6 5,2,0
7 3,8,1
8 6
9 2
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 27/02/2013

Giải tám 68
Giải bảy 110
Giải sáu 9977 – 5093 – 7258
Giải năm 2174
Giải tư 53694 – 74698 – 25606 – 83647 – 55921 – 95846 – 27756
Giải ba 63914 – 44651
Giải nhì 68195
Giải nhất 46957
Đặc biệt 352566

Đầu

Đuôi
0 6
1 0,4
2 1
3
4 7,6
5 8,6,1,7
6 8,6
7 7,4
8
9 3,4,8,5
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 20/02/2013

Giải tám 56
Giải bảy 519
Giải sáu 0961 – 2137 – 9604
Giải năm 1046
Giải tư 57281 – 69520 – 91338 – 91166 – 26331 – 71786 – 45659
Giải ba 02321 – 26287
Giải nhì 19255
Giải nhất 12924
Đặc biệt 064026

Đầu

Đuôi
0 4
1 9
2 0,1,4,6
3 7,8,1
4 6
5 6,9,5
6 1,6
7
8 1,6,7
9
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 13/02/2013

Giải tám 24
Giải bảy 534
Giải sáu 0805 – 7140 – 2442
Giải năm 9649
Giải tư 19019 – 00870 – 82043 – 95570 – 40742 – 17979 – 19535
Giải ba 72541 – 60493
Giải nhì 71842
Giải nhất 28711
Đặc biệt 787736

Đầu

Đuôi
0 5
1 9,1
2 4
3 4,5,6
4 0,2,9,3,2,1,2
5
6
7 0,0,9
8
9 3
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 06/02/2013

Giải tám 73
Giải bảy 900
Giải sáu 2308 – 3423 – 8871
Giải năm 4010
Giải tư 67228 – 47381 – 18616 – 92629 – 59316 – 38152 – 84640
Giải ba 24813 – 29870
Giải nhì 70741
Giải nhất 95738
Đặc biệt 337030

Đầu

Đuôi
0 0,8
1 0,6,6,3
2 3,8,9
3 8,0
4 0,1
5 2
6
7 3,1,0
8 1
9
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 30/01/2013

Giải tám 95
Giải bảy 742
Giải sáu 5618 – 0618 – 1025
Giải năm 1950
Giải tư 60503 – 50813 – 33823 – 08504 – 95299 – 20295 – 69002
Giải ba 80915 – 07967
Giải nhì 96687
Giải nhất 15776
Đặc biệt 775120

Đầu

Đuôi
0 3,4,2
1 8,8,3,5
2 5,3,0
3
4 2
5 0
6 7
7 6
8 7
9 5,9,5
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 23/01/2013

Giải tám 71
Giải bảy 194
Giải sáu 1384 – 7037 – 9547
Giải năm 1408
Giải tư 39671 – 83026 – 93003 – 46118 – 19491 – 63206 – 94278
Giải ba 01863 – 14867
Giải nhì 59966
Giải nhất 50539
Đặc biệt 383623

Đầu

Đuôi
0 8,3,6
1 8
2 6,3
3 7,9
4 7
5
6 3,7,6
7 1,1,8
8 4
9 4,1
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng ngày Thứ Tư, 16/01/2013

Giải tám 83
Giải bảy 121
Giải sáu 3270 – 7552 – 9156
Giải năm 6487
Giải tư 20915 – 86482 – 67319 – 57408 – 45908 – 65908 – 11344
Giải ba 20380 – 30136
Giải nhì 42429
Giải nhất 55747
Đặc biệt 365289

Đầu

Đuôi
0 8,8,8
1 5,9
2 1,9
3 6
4 4,7
5 2,6
6
7 0
8 3,7,2,0,9
9

Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: