xs tien giang (Chủ Nhật)

 26

33 ngày

 

63

25 ngày

 

65

20 ngày

 

28

20 ngày

 

47

17 ngày

 

81

16 ngày

 

78

14 ngày

 

10

14 ngày

 

05

13 ngày

 

12

13 ngày

 

Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 18/08/2013

Giải tám 24
Giải bảy 255
Giải sáu 2729 – 2503 – 1475
Giải năm 8898
Giải tư 30424 – 17956 – 06462 – 44895 – 86393 – 60021 – 12789
Giải ba 24506 – 20983
Giải nhì 80550
Giải nhất 81444
Đặc biệt 225214

Đầu

Đuôi
0 3,6
1 4
2 4,9,4,1
3
4 4
5 5,6,0
6 2
7 5
8 9,3
9 8,5,3
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 11/08/2013

Giải tám 75
Giải bảy 816
Giải sáu 9300 – 3390 – 6485
Giải năm 9888
Giải tư 32876 – 68590 – 87739 – 57991 – 88960 – 71382 – 64090
Giải ba 16496 – 64041
Giải nhì 07550
Giải nhất 60197
Đặc biệt 321769

Đầu

Đuôi
0 0
1 6
2
3 9
4 1
5 0
6 0,9
7 5,6
8 5,8,2
9 0,0,1,0,6,7
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 04/08/2013

Giải tám 68
Giải bảy 689
Giải sáu 0651 – 6162 – 2331
Giải năm 2903
Giải tư 08201 – 24223 – 07423 – 49909 – 46619 – 61008 – 96399
Giải ba 72650 – 51304
Giải nhì 24344
Giải nhất 57713
Đặc biệt 467234

Đầu

Đuôi
0 3,1,9,8,4
1 9,3
2 3,3
3 1,4
4 4
5 1,0
6 8,2
7
8 9
9 9
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 28/07/2013

Giải tám 92
Giải bảy 961
Giải sáu 1469 – 8542 – 0958
Giải năm 4869
Giải tư 93780 – 00961 – 29596 – 55852 – 97624 – 49044 – 79850
Giải ba 93906 – 62084
Giải nhì 86116
Giải nhất 75852
Đặc biệt 160683

Đầu

Đuôi
0 6
1 6
2 4
3
4 2,4
5 8,2,0,2
6 1,9,9,1
7
8 0,4,3
9 2,6
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 21/07/2013

Giải tám 95
Giải bảy 869
Giải sáu 8993 – 4822 – 4361
Giải năm 2235
Giải tư 11464 – 75884 – 63735 – 79654 – 55379 – 50839 – 00998
Giải ba 17227 – 46546
Giải nhì 44464
Giải nhất 78702
Đặc biệt 419011

Đầu

Đuôi
0 2
1 1
2 2,7
3 5,5,9
4 6
5 4
6 9,1,4,4
7 9
8 4
9 5,3,8
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 14/07/2013

Giải tám 14
Giải bảy 792
Giải sáu 6277 – 4644 – 6175
Giải năm 9719
Giải tư 36241 – 74520 – 22568 – 11530 – 72743 – 97713 – 47851
Giải ba 74837 – 01346
Giải nhì 44687
Giải nhất 20804
Đặc biệt 929371

Đầu

Đuôi
0 4
1 4,9,3
2 0
3 0,7
4 4,1,3,6
5 1
6 8
7 7,5,1
8 7
9 2
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 07/07/2013

Giải tám 61
Giải bảy 184
Giải sáu 6382 – 7386 – 2403
Giải năm 4401
Giải tư 17470 – 86266 – 85120 – 92873 – 41684 – 84460 – 23243
Giải ba 79735 – 00335
Giải nhì 84733
Giải nhất 33356
Đặc biệt 633060

Đầu

Đuôi
0 3,1
1
2 0
3 5,5,3
4 3
5 6
6 1,6,0,0
7 0,3
8 4,2,6,4
9
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 30/06/2013

Giải tám 52
Giải bảy 459
Giải sáu 5622 – 1270 – 3809
Giải năm 6949
Giải tư 53493 – 32984 – 50268 – 99758 – 56225 – 79013 – 83520
Giải ba 21615 – 43714
Giải nhì 55918
Giải nhất 74438
Đặc biệt 300090

Đầu

Đuôi
0 9
1 3,5,4,8
2 2,5,0
3 8
4 9
5 2,9,8
6 8
7 0
8 4
9 3,0
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 23/06/2013

Giải tám 08
Giải bảy 138
Giải sáu 3036 – 6241 – 0590
Giải năm 0761
Giải tư 39679 – 29227 – 65648 – 42294 – 52837 – 48098 – 48864
Giải ba 52192 – 76249
Giải nhì 68957
Giải nhất 59522
Đặc biệt 496464

Đầu

Đuôi
0 8
1
2 7,2
3 8,6,7
4 1,8,9
5 7
6 1,4,4
7 9
8
9 0,4,8,2
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 16/06/2013

Giải tám 62
Giải bảy 343
Giải sáu 1516 – 8454 – 2927
Giải năm 9462
Giải tư 40244 – 77253 – 77603 – 68538 – 34833 – 31068 – 84488
Giải ba 31238 – 46374
Giải nhì 18457
Giải nhất 55576
Đặc biệt 623498

Đầu

Đuôi
0 3
1 6
2 7
3 8,3,8
4 3,4
5 4,3,7
6 2,2,8
7 4,6
8 8
9 8
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 09/06/2013

Giải tám 85
Giải bảy 052
Giải sáu 1540 – 4753 – 0196
Giải năm 9057
Giải tư 81090 – 65717 – 45388 – 58908 – 15330 – 06322 – 31598
Giải ba 82757 – 96607
Giải nhì 80389
Giải nhất 10621
Đặc biệt 407589

Đầu

Đuôi
0 8,7
1 7
2 2,1
3 0
4 0
5 2,3,7,7
6
7
8 5,8,9,9
9 6,0,8
Xổ số Tiền Giang  mở thưởng ngày Chủ Nhật, 02/06/2013

Giải tám 42
Giải bảy 280
Giải sáu 6257 – 7772 – 2290
Giải năm 7898
Giải tư 71103 – 21917 – 87733 – 06064 – 31079 – 77732 – 98030
Giải ba 99624 – 02498
Giải nhì 37682
Giải nhất 67549
Đặc biệt 178545

Đầu

Đuôi
0 3
1 7
2 4
3 3,2,0
4 2,9,5
5 7
6 4
7 2,9
8 0,2
9 0,8,8
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
20 6 lần 55 4 lần
59 5 lần 49 4 lần
94 5 lần 19 4 lần
21 5 lần 52 3 lần
18 5 lần 48 3 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
02 0 lần 16 0 lần
07 0 lần 23 0 lần
08 0 lần 26 0 lần
09 0 lần 38 0 lần
14 0 lần 43 0 lần

Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 26/05/2013

Giải tám 59
Giải bảy 631
Giải sáu 5248 – 7167 – 4040
Giải năm 1604
Giải tư 19073 – 16534 – 53393 – 80988 – 78055 – 42204 – 14159
Giải ba 29896 – 85787
Giải nhì 54858
Giải nhất 77786
Đặc biệt 913344

Đầu

Đuôi
0 4,4
1
2
3 1,4
4 8,0,4
5 9,5,9,8
6 7
7 3
8 8,7,6
9 3,6
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 19/05/2013

Giải tám 12
Giải bảy 927
Giải sáu 9005 – 5131 – 3080
Giải năm 7506
Giải tư 12796 – 57525 – 43017 – 60015 – 85621 – 14536 – 35255
Giải ba 12321 – 12935
Giải nhì 93120
Giải nhất 82675
Đặc biệt 339137

Đầu

Đuôi
0 5,6
1 2,7,5
2 7,5,1,1,0
3 1,6,5,7
4
5 5
6
7 5
8 0
9 6
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 12/05/2013

Giải tám 89
Giải bảy 284
Giải sáu 1206 – 7692 – 5352
Giải năm 8494
Giải tư 29945 – 46078 – 89975 – 14573 – 95171 – 65410 – 10877
Giải ba 61725 – 15893
Giải nhì 69168
Giải nhất 32550
Đặc biệt 444793

Đầu

Đuôi
0 6
1 0
2 5
3
4 5
5 2,0
6 8
7 8,5,3,1,7
8 9,4
9 2,4,3,3
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 05/05/2013

Giải tám 44
Giải bảy 862
Giải sáu 1020 – 3994 – 9140
Giải năm 4232
Giải tư 36167 – 88892 – 11794 – 58876 – 47764 – 43918 – 35701
Giải ba 43239 – 94232
Giải nhì 33822
Giải nhất 83218
Đặc biệt 696774

Đầu

Đuôi
0 1
1 8,8
2 0,2
3 2,9,2
4 4,0
5
6 2,7,4
7 6,4
8
9 4,2,4
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 28/04/2013

Giải tám 19
Giải bảy 901
Giải sáu 0844 – 6881 – 2558
Giải năm 9683
Giải tư 22094 – 59774 – 42141 – 09649 – 28627 – 83820 – 86253
Giải ba 85621 – 40652
Giải nhì 46948
Giải nhất 01855
Đặc biệt 648030

Đầu

Đuôi
0 1
1 9
2 7,0,1
3 0
4 4,1,9,8
5 8,3,2,5
6
7 4
8 1,3
9 4
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 21/04/2013

Giải tám 81
Giải bảy 605
Giải sáu 4167 – 9621 – 1419
Giải năm 9572
Giải tư 93822 – 40220 – 32419 – 30524 – 10672 – 69847 – 40268
Giải ba 00859 – 10149
Giải nhì 07692
Giải nhất 49170
Đặc biệt 354842

Đầu

Đuôi
0 5
1 9,9
2 1,2,0,4
3
4 7,9,2
5 9
6 7,8
7 2,2,0
8 1
9 2
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 14/04/2013

Giải tám 31
Giải bảy 005
Giải sáu 2059 – 2290 – 4598
Giải năm 7245
Giải tư 81968 – 15627 – 87850 – 56849 – 91029 – 39199 – 01881
Giải ba 42913 – 40636
Giải nhì 60491
Giải nhất 09442
Đặc biệt 237104

Đầu

Đuôi
0 5,4
1 3
2 7,9
3 1,6
4 5,9,2
5 9,0
6 8
7
8 1
9 0,8,9,1
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 07/04/2013

Giải tám 88
Giải bảy 777
Giải sáu 4311 – 4146 – 2241
Giải năm 3653
Giải tư 43396 – 94682 – 17252 – 18182 – 61800 – 04399 – 20847
Giải ba 20103 – 03694
Giải nhì 08818
Giải nhất 69548
Đặc biệt 972119

Đầu

Đuôi
0 0,3
1 1,8,9
2
3
4 6,1,7,8
5 3,2
6
7 7
8 8,2,2
9 6,9,4
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 31/03/2013

Giải tám 99
Giải bảy 380
Giải sáu 0270 – 4015 – 8441
Giải năm 6020
Giải tư 60065 – 37428 – 58069 – 40073 – 46185 – 57018 – 06274
Giải ba 32055 – 22020
Giải nhì 75718
Giải nhất 06721
Đặc biệt 783959

Đầu

Đuôi
0
1 5,8,8
2 0,8,0,1
3
4 1
5 5,9
6 5,9
7 0,3,4
8 0,5
9 9
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 24/03/2013

Giải tám 97
Giải bảy 242
Giải sáu 9558 – 2525 – 5364
Giải năm 9849
Giải tư 98204 – 19694 – 05644 – 75374 – 75186 – 77471 – 85662
Giải ba 20509 – 96603
Giải nhì 89702
Giải nhất 91966
Đặc biệt 796865

Đầu

Đuôi
0 4,9,3,2
1
2 5
3
4 2,9,4
5 8
6 4,2,6,5
7 4,1
8 6
9 7,4
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 26/05/2013

Giải tám 59
Giải bảy 631
Giải sáu 5248 – 7167 – 4040
Giải năm 1604
Giải tư 19073 – 16534 – 53393 – 80988 – 78055 – 42204 – 14159
Giải ba 29896 – 85787
Giải nhì 54858
Giải nhất 77786
Đặc biệt 913344

Đầu

Đuôi
0 4,4
1
2
3 1,4
4 8,0,4
5 9,5,9,8
6 7
7 3
8 8,7,6
9 3,6
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 19/05/2013

Giải tám 12
Giải bảy 927
Giải sáu 9005 – 5131 – 3080
Giải năm 7506
Giải tư 12796 – 57525 – 43017 – 60015 – 85621 – 14536 – 35255
Giải ba 12321 – 12935
Giải nhì 93120
Giải nhất 82675
Đặc biệt 339137

Đầu

Đuôi
0 5,6
1 2,7,5
2 7,5,1,1,0
3 1,6,5,7
4
5 5
6
7 5
8 0
9 6
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 12/05/2013

Giải tám 89
Giải bảy 284
Giải sáu 1206 – 7692 – 5352
Giải năm 8494
Giải tư 29945 – 46078 – 89975 – 14573 – 95171 – 65410 – 10877
Giải ba 61725 – 15893
Giải nhì 69168
Giải nhất 32550
Đặc biệt 444793

Đầu

Đuôi
0 6
1 0
2 5
3
4 5
5 2,0
6 8
7 8,5,3,1,7
8 9,4
9 2,4,3,3
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 05/05/2013

Giải tám 44
Giải bảy 862
Giải sáu 1020 – 3994 – 9140
Giải năm 4232
Giải tư 36167 – 88892 – 11794 – 58876 – 47764 – 43918 – 35701
Giải ba 43239 – 94232
Giải nhì 33822
Giải nhất 83218
Đặc biệt 696774

Đầu

Đuôi
0 1
1 8,8
2 0,2
3 2,9,2
4 4,0
5
6 2,7,4
7 6,4
8
9 4,2,4
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 28/04/2013

Giải tám 19
Giải bảy 901
Giải sáu 0844 – 6881 – 2558
Giải năm 9683
Giải tư 22094 – 59774 – 42141 – 09649 – 28627 – 83820 – 86253
Giải ba 85621 – 40652
Giải nhì 46948
Giải nhất 01855
Đặc biệt 648030

Đầu

Đuôi
0 1
1 9
2 7,0,1
3 0
4 4,1,9,8
5 8,3,2,5
6
7 4
8 1,3
9 4
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 21/04/2013

Giải tám 81
Giải bảy 605
Giải sáu 4167 – 9621 – 1419
Giải năm 9572
Giải tư 93822 – 40220 – 32419 – 30524 – 10672 – 69847 – 40268
Giải ba 00859 – 10149
Giải nhì 07692
Giải nhất 49170
Đặc biệt 354842

Đầu

Đuôi
0 5
1 9,9
2 1,2,0,4
3
4 7,9,2
5 9
6 7,8
7 2,2,0
8 1
9 2
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 14/04/2013

Giải tám 31
Giải bảy 005
Giải sáu 2059 – 2290 – 4598
Giải năm 7245
Giải tư 81968 – 15627 – 87850 – 56849 – 91029 – 39199 – 01881
Giải ba 42913 – 40636
Giải nhì 60491
Giải nhất 09442
Đặc biệt 237104

Đầu

Đuôi
0 5,4
1 3
2 7,9
3 1,6
4 5,9,2
5 9,0
6 8
7
8 1
9 0,8,9,1
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 07/04/2013

Giải tám 88
Giải bảy 777
Giải sáu 4311 – 4146 – 2241
Giải năm 3653
Giải tư 43396 – 94682 – 17252 – 18182 – 61800 – 04399 – 20847
Giải ba 20103 – 03694
Giải nhì 08818
Giải nhất 69548
Đặc biệt 972119

Đầu

Đuôi
0 0,3
1 1,8,9
2
3
4 6,1,7,8
5 3,2
6
7 7
8 8,2,2
9 6,9,4
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 31/03/2013

Giải tám 99
Giải bảy 380
Giải sáu 0270 – 4015 – 8441
Giải năm 6020
Giải tư 60065 – 37428 – 58069 – 40073 – 46185 – 57018 – 06274
Giải ba 32055 – 22020
Giải nhì 75718
Giải nhất 06721
Đặc biệt 783959

Đầu

Đuôi
0
1 5,8,8
2 0,8,0,1
3
4 1
5 5,9
6 5,9
7 0,3,4
8 0,5
9 9
Xổ số Tiền Giang mở thưởng ngày Chủ Nhật, 24/03/2013

Giải tám 97
Giải bảy 242
Giải sáu 9558 – 2525 – 5364
Giải năm 9849
Giải tư 98204 – 19694 – 05644 – 75374 – 75186 – 77471 – 85662
Giải ba 20509 – 96603
Giải nhì 89702
Giải nhất 91966
Đặc biệt 796865

Đầu

Đuôi
0 4,9,3,2
1
2 5
3
4 2,9,4
5 8
6 4,2,6,5
7 4,1
8 6
9 7,4
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: