xs tra vinh (Thứ Sáu)

Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 19/07/2013

Giải tám 51
Giải bảy 721
Giải sáu 5803 – 5856 – 5629
Giải năm 6965
Giải tư 21583 – 86287 – 26738 – 47624 – 28092 – 41953 – 66248
Giải ba 86389 – 19507
Giải nhì 17017
Giải nhất 15154
Đặc biệt 031972

Đầu

Đuôi
0 3,7
1 7
2 1,9,4
3 8
4 8
5 1,6,3,4
6 5
7 2
8 3,7,9
9 2
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 12/07/2013

Giải tám 88
Giải bảy 699
Giải sáu 9541 – 1452 – 5551
Giải năm 4047
Giải tư 58842 – 73328 – 69021 – 85048 – 09174 – 24724 – 73067
Giải ba 63257 – 00438
Giải nhì 38850
Giải nhất 43863
Đặc biệt 636279

Đầu

Đuôi
0
1
2 8,1,4
3 8
4 1,7,2,8
5 2,1,7,0
6 7,3
7 4,9
8 8
9 9
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 05/07/2013

Giải tám 11
Giải bảy 390
Giải sáu 9738 – 0214 – 7047
Giải năm 7124
Giải tư 46168 – 40807 – 16443 – 99124 – 83108 – 50175 – 95371
Giải ba 76747 – 20938
Giải nhì 73354
Giải nhất 14151
Đặc biệt 496991

Đầu

Đuôi
0 7,8
1 1,4
2 4,4
3 8,8
4 7,3,7
5 4,1
6 8
7 5,1
8
9 0,1
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 28/06/2013

Giải tám 50
Giải bảy 133
Giải sáu 3163 – 4267 – 7754
Giải năm 2778
Giải tư 25914 – 05510 – 51295 – 05554 – 99212 – 62327 – 82685
Giải ba 99849 – 48143
Giải nhì 99520
Giải nhất 66736
Đặc biệt 642554

Đầu

Đuôi
0
1 4,0,2
2 7,0
3 3,6
4 9,3
5 0,4,4,4
6 3,7
7 8
8 5
9 5
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 21/06/2013

Giải tám 13
Giải bảy 557
Giải sáu 9769 – 4971 – 9870
Giải năm 3398
Giải tư 79165 – 06407 – 34900 – 02873 – 87740 – 31247 – 01660
Giải ba 25182 – 90151
Giải nhì 07295
Giải nhất 61843
Đặc biệt 874210

Đầu

Đuôi
0 7,0
1 3,0
2
3
4 0,7,3
5 7,1
6 9,5,0
7 1,0,3
8 2
9 8,5
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 14/06/2013

Giải tám 02
Giải bảy 163
Giải sáu 2817 – 5465 – 0709
Giải năm 6913
Giải tư 90467 – 39884 – 37998 – 95161 – 22808 – 41645 – 32620
Giải ba 77527 – 56151
Giải nhì 66916
Giải nhất 32584
Đặc biệt 235208

Đầu

Đuôi
0 2,9,8,8
1 7,3,6
2 0,7
3
4 5
5 1
6 3,5,7,1
7
8 4,4
9 8
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 07/06/2013

Giải tám 92
Giải bảy 446
Giải sáu 4229 – 8551 – 6987
Giải năm 0254
Giải tư 24455 – 02381 – 56500 – 26072 – 56009 – 88290 – 27409
Giải ba 36723 – 28475
Giải nhì 58927
Giải nhất 99897
Đặc biệt 373506

Đầu

Đuôi
0 0,9,9,6
1
2 9,3,7
3
4 6
5 1,4,5
6
7 2,5
8 7,1
9 2,0,7

Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 31/05/2013

Giải tám 71
Giải bảy 255
Giải sáu 3714 – 0372 – 7773
Giải năm 7650
Giải tư 23582 – 21066 – 42660 – 46939 – 13592 – 87520 – 66016
Giải ba 84407 – 48337
Giải nhì 58292
Giải nhất 25229
Đặc biệt 016858

Đầu

Đuôi
0 7
1 4,6
2 0,9
3 9,7
4
5 5,0,8
6 6,0
7 1,2,3
8 2
9 2,2


10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng  10 20 30 60 90  ngày

42
(10 lần)
Tăng 10 so với 10 ngày trước
19
(5 lần)
Tăng 3 so với 10 ngày trước
40
(5 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
10
(4 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
90
(4 lần)
Tăng 1 so với 10 ngày trước
55
(4 lần)
Tăng 4 so với 10 ngày trước
58
(4 lần)
Tăng 1 so với 10 ngày trước
73
(4 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
71
(4 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
31
(4 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 24/05/2013

Giải tám 40
Giải bảy 942
Giải sáu 8258 – 1879 – 8148
Giải năm 0301
Giải tư 39358 – 13069 – 18864 – 39430 – 63109 – 87854 – 45019
Giải ba 76677 – 23171
Giải nhì 74436
Giải nhất 58802
Đặc biệt 404557

Đầu

Đuôi
0 1,9,2
1 9
2
3 0,6
4 0,2,8
5 8,8,4,7
6 9,4
7 9,7,1
8
9
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 17/05/2013

Giải tám 26
Giải bảy 622
Giải sáu 3472 – 8729 – 1412
Giải năm 2226
Giải tư 99639 – 59060 – 70996 – 05749 – 47047 – 02142 – 43590
Giải ba 98446 – 63373
Giải nhì 66040
Giải nhất 72842
Đặc biệt 827548

Đầu

Đuôi
0
1 2
2 6,2,9,6
3 9
4 9,7,2,6,0,2,8
5
6 0
7 2,3
8
9 6,0
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 10/05/2013

Giải tám 31
Giải bảy 431
Giải sáu 4012 – 9796 – 9732
Giải năm 4517
Giải tư 18921 – 28156 – 14043 – 01510 – 25258 – 16740 – 44680
Giải ba 47774 – 31869
Giải nhì 74677
Giải nhất 68787
Đặc biệt 765231

Đầu

Đuôi
0
1 2,7,0
2 1
3 1,1,2,1
4 3,0
5 6,8
6 9
7 4,7
8 0,7
9 6
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 03/05/2013

Giải tám 35
Giải bảy 837
Giải sáu 9468 – 6805 – 0127
Giải năm 5914
Giải tư 26627 – 86828 – 15423 – 54483 – 12242 – 12166 – 61290
Giải ba 06510 – 15139
Giải nhì 26273
Giải nhất 38497
Đặc biệt 128038

Đầu

Đuôi
0 5
1 4,0
2 7,7,8,3
3 5,7,9,8
4 2
5
6 8,6
7 3
8 3
9 0,7
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 26/04/2013

Giải tám 64
Giải bảy 911
Giải sáu 7885 – 5199 – 2805
Giải năm 2354
Giải tư 17878 – 10332 – 18452 – 60742 – 64060 – 41776 – 66389
Giải ba 41795 – 68110
Giải nhì 81911
Giải nhất 68217
Đặc biệt 763271

Đầu

Đuôi
0 5
1 1,0,1,7
2
3 2
4 2
5 4,2
6 4,0
7 8,6,1
8 5,9
9 9,5
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 19/04/2013

Giải tám 85
Giải bảy 135
Giải sáu 3478 – 0839 – 4925
Giải năm 8924
Giải tư 91004 – 44958 – 33652 – 51439 – 80817 – 57865 – 74648
Giải ba 00230 – 51295
Giải nhì 36542
Giải nhất 07393
Đặc biệt 221273

Đầu

Đuôi
0 4
1 7
2 5,4
3 5,9,9,0
4 8,2
5 8,2
6 5
7 8,3
8 5
9 5,3
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 12/04/2013

Giải tám 72
Giải bảy 904
Giải sáu 3474 – 3371 – 4419
Giải năm 1790
Giải tư 08623 – 55389 – 08857 – 90685 – 43231 – 06442 – 54953
Giải ba 48643 – 96872
Giải nhì 17855
Giải nhất 70842
Đặc biệt 854342

Đầu

Đuôi
0 4
1 9
2 3
3 1
4 2,3,2,2
5 7,3,5
6
7 2,4,1,2
8 9,5
9 0
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 05/04/2013

Giải tám 47
Giải bảy 999
Giải sáu 6841 – 5007 – 7182
Giải năm 3381
Giải tư 26159 – 17826 – 98854 – 92997 – 40303 – 41616 – 03889
Giải ba 70533 – 92624
Giải nhì 04419
Giải nhất 31044
Đặc biệt 754287

Đầu

Đuôi
0 7,3
1 6,9
2 6,4
3 3
4 7,1,4
5 9,4
6
7
8 2,1,9,7
9 9,7
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 29/03/2013

Giải tám 40
Giải bảy 902
Giải sáu 2105 – 0834 – 7607
Giải năm 1542
Giải tư 26771 – 48929 – 39400 – 54819 – 63655 – 78613 – 73644
Giải ba 41393 – 64214
Giải nhì 67028
Giải nhất 35270
Đặc biệt 138592

Đầu

Đuôi
0 2,5,7,0
1 9,3,4
2 9,8
3 4
4 0,2,4
5 5
6
7 1,0
8
9 3,2
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 22/03/2013

Giải tám 97
Giải bảy 773
Giải sáu 3920 – 5108 – 3310
Giải năm 2928
Giải tư 47677 – 94938 – 55555 – 31919 – 96998 – 76025 – 82969
Giải ba 37355 – 55203
Giải nhì 29832
Giải nhất 55140
Đặc biệt 512390

Đầu

Đuôi
0 8,3
1 0,9
2 0,8,5
3 8,2
4 0
5 5,5
6 9
7 3,7
8
9 7,8,0
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 15/03/2013

Giải tám 75
Giải bảy 966
Giải sáu 0543 – 1254 – 6186
Giải năm 5712
Giải tư 53970 – 20716 – 98010 – 44649 – 30652 – 30157 – 29069
Giải ba 55807 – 69233
Giải nhì 64081
Giải nhất 34127
Đặc biệt 275945

Đầu

Đuôi
0 7
1 2,6,0
2 7
3 3
4 3,9,5
5 4,2,7
6 6,9
7 5,0
8 6,1
9
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 08/03/2013

Giải tám 30
Giải bảy 427
Giải sáu 6465 – 8762 – 3846
Giải năm 0086
Giải tư 55591 – 01271 – 47771 – 65066 – 41706 – 47897 – 03840
Giải ba 77778 – 93377
Giải nhì 83831
Giải nhất 37678
Đặc biệt 349702

Đầu

Đuôi
0 6,2
1
2 7
3 0,1
4 6,0
5
6 5,2,6
7 1,1,8,7,8
8 6
9 1,7
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 01/03/2013

Giải tám 29
Giải bảy 337
Giải sáu 2340 – 8395 – 2452
Giải năm 3882
Giải tư 95520 – 97957 – 07734 – 72113 – 74836 – 23945 – 08744
Giải ba 21930 – 94490
Giải nhì 26833
Giải nhất 75630
Đặc biệt 599796

Đầu

Đuôi
0
1 3
2 9,0
3 7,4,6,0,3,0
4 0,5,4
5 2,7
6
7
8 2
9 5,0,6
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 22/02/2013

Giải tám 57
Giải bảy 037
Giải sáu 5480 – 4514 – 2261
Giải năm 0628
Giải tư 08568 – 62711 – 83269 – 39945 – 48943 – 93162 – 46790
Giải ba 12838 – 93886
Giải nhì 49369
Giải nhất 68498
Đặc biệt 929995

Đầu

Đuôi
0
1 4,1
2 8
3 7,8
4 5,3
5 7
6 1,8,9,2,9
7
8 0,6
9 0,8,5
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 15/02/2013

Giải tám 70
Giải bảy 903
Giải sáu 7173 – 7409 – 0701
Giải năm 9267
Giải tư 10817 – 84116 – 94463 – 92053 – 16236 – 26416 – 56748
Giải ba 09643 – 40539
Giải nhì 18993
Giải nhất 72510
Đặc biệt 427684

Đầu

Đuôi
0 3,9,1
1 7,6,6,0
2
3 6,9
4 8,3
5 3
6 7,3
7 0,3
8 4
9 3
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 08/02/2013

Giải tám 49
Giải bảy 102
Giải sáu 7894 – 8095 – 8885
Giải năm 5164
Giải tư 27603 – 45983 – 28443 – 22797 – 47009 – 31816 – 83646
Giải ba 04696 – 17544
Giải nhì 43892
Giải nhất 25309
Đặc biệt 599074

Đầu

Đuôi
0 2,3,9,9
1 6
2
3
4 9,3,6,4
5
6 4
7 4
8 5,3
9 4,5,7,6,2
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 01/02/2013

Giải tám 04
Giải bảy 182
Giải sáu 2611 – 2290 – 8819
Giải năm 3719
Giải tư 49633 – 41947 – 12058 – 55903 – 81473 – 66832 – 88457
Giải ba 29782 – 79295
Giải nhì 90097
Giải nhất 35830
Đặc biệt 593266

Đầu

Đuôi
0 4,3
1 1,9,9
2
3 3,2,0
4 7
5 8,7
6 6
7 3
8 2,2
9 0,5,7
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 25/01/2013

Giải tám 62
Giải bảy 967
Giải sáu 7502 – 3599 – 8895
Giải năm 5594
Giải tư 55941 – 26531 – 37070 – 41563 – 74044 – 84150 – 53606
Giải ba 44656 – 66324
Giải nhì 06668
Giải nhất 75663
Đặc biệt 295858

Đầu

Đuôi
0 2,6
1
2 4
3 1
4 1,4
5 0,6,8
6 2,7,3,8,3
7 0
8
9 9,5,4
Xổ số Trà Vinh mở thưởng ngày Thứ Sáu, 18/01/2013

Giải tám 49
Giải bảy 502
Giải sáu 5862 – 9632 – 8702
Giải năm 9505
Giải tư 27557 – 37891 – 08283 – 38474 – 17309 – 28804 – 78869
Giải ba 22041 – 86051
Giải nhì 17746
Giải nhất 90197
Đặc biệt 398307

Đầu

Đuôi
0 2,2,5,9,4,7
1
2
3 2
4 9,1,6
5 7,1
6 2,9
7 4
8 3
9 1,7
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: