xs vũng tàu (Thứ Ba)

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 13/08/2013

Giải tám 58
Giải bảy 423
Giải sáu 2710 – 5386 – 6047
Giải năm 4422
Giải tư 09319 – 76136 – 43541 – 32702 – 58445 – 17732 – 85462
Giải ba 23073 – 78428
Giải nhì 84150
Giải nhất 39405
Đặc biệt 418150

Đầu

Đuôi
0 2,5
1 0,9
2 3,2,8
3 6,2
4 7,1,5
5 8,0,0
6 2
7 3
8 6
9
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 06/08/2013

Giải tám 93
Giải bảy 798
Giải sáu 1397 – 3403 – 3016
Giải năm 5582
Giải tư 69525 – 40642 – 60706 – 17877 – 12345 – 74582 – 66343
Giải ba 25690 – 56383
Giải nhì 07412
Giải nhất 45726
Đặc biệt 692150

Đầu

Đuôi
0 3,6
1 6,2
2 5,6
3
4 2,5,3
5 0
6
7 7
8 2,2,3
9 3,8,7,0
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 30/07/2013

Giải tám 57
Giải bảy 088
Giải sáu 8470 – 3942 – 3667
Giải năm 1483
Giải tư 50852 – 73464 – 88472 – 13496 – 89045 – 15140 – 95120
Giải ba 34215 – 08211
Giải nhì 88678
Giải nhất 38112
Đặc biệt 385476

Đầu

Đuôi
0
1 5,1,2
2 0
3
4 2,5,0
5 7,2
6 7,4
7 0,2,8,6
8 8,3
9 6
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 23/07/2013

Giải tám 56
Giải bảy 328
Giải sáu 7928 – 6024 – 7407
Giải năm 1946
Giải tư 74252 – 67923 – 19245 – 75726 – 98215 – 28605 – 25279
Giải ba 97095 – 21940
Giải nhì 29614
Giải nhất 45238
Đặc biệt 857859

Đầu

Đuôi
0 7,5
1 5,4
2 8,8,4,3,6
3 8
4 6,5,0
5 6,2,9
6
7 9
8
9 5
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 16/07/2013

Giải tám 21
Giải bảy 206
Giải sáu 2871 – 3350 – 4629
Giải năm 8663
Giải tư 57961 – 69342 – 22426 – 03016 – 28089 – 33081 – 41562
Giải ba 88543 – 15164
Giải nhì 32642
Giải nhất 34408
Đặc biệt 015879

Đầu

Đuôi
0 6,8
1 6
2 1,9,6
3
4 2,3,2
5 0
6 3,1,2,4
7 1,9
8 9,1
9
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 09/07/2013

Giải tám 82
Giải bảy 023
Giải sáu 3541 – 0667 – 4259
Giải năm 1153
Giải tư 85426 – 30334 – 84775 – 44886 – 18323 – 92956 – 42320
Giải ba 43327 – 24749
Giải nhì 80155
Giải nhất 31977
Đặc biệt 969896

Đầu

Đuôi
0
1
2 3,6,3,0,7
3 4
4 1,9
5 9,3,6,5
6 7
7 5,7
8 2,6
9 6
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 02/07/2013

Giải tám 22
Giải bảy 629
Giải sáu 9222 – 1222 – 3097
Giải năm 8073
Giải tư 36538 – 95683 – 18368 – 62498 – 87756 – 76365 – 28784
Giải ba 58088 – 40626
Giải nhì 16250
Giải nhất 40357
Đặc biệt 743565

Đầu

Đuôi
0
1
2 2,9,2,2,6
3 8
4
5 6,0,7
6 8,5,5
7 3
8 3,4,8
9 7,8
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 25/06/2013

Giải tám 75
Giải bảy 865
Giải sáu 8405 – 0940 – 8256
Giải năm 9803
Giải tư 77323 – 22534 – 11916 – 90128 – 18042 – 49654 – 09998
Giải ba 97014 – 25652
Giải nhì 86710
Giải nhất 41140
Đặc biệt 124561

Đầu

Đuôi
0 5,3
1 6,4,0
2 3,8
3 4
4 0,2,0
5 6,4,2
6 5,1
7 5
8
9 8
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 18/06/2013

Giải tám 85
Giải bảy 635
Giải sáu 8133 – 4559 – 8185
Giải năm 1810
Giải tư 69383 – 85573 – 64164 – 79288 – 57586 – 46192 – 47507
Giải ba 75290 – 04657
Giải nhì 33315
Giải nhất 18027
Đặc biệt 026549

Đầu

Đuôi
0 7
1 0,5
2 7
3 5,3
4 9
5 9,7
6 4
7 3
8 5,5,3,8,6
9 2,0
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 11/06/2013

Giải tám 22
Giải bảy 671
Giải sáu 8317 – 7712 – 2850
Giải năm 9574
Giải tư 15985 – 23687 – 68012 – 41674 – 17913 – 36501 – 49496
Giải ba 94664 – 42295
Giải nhì 74901
Giải nhất 00173
Đặc biệt 564266

Đầu

Đuôi
0 1,1
1 7,2,2,3
2 2
3
4
5 0
6 4,6
7 1,4,4,3
8 5,7
9 6,5
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 04/06/2013

Giải tám 52
Giải bảy 997
Giải sáu 1185 – 6557 – 7651
Giải năm 5917
Giải tư 63509 – 81611 – 69848 – 94268 – 87009 – 96965 – 31255
Giải ba 68641 – 24073
Giải nhì 80719
Giải nhất 45838
Đặc biệt 886136

Đầu

Đuôi
0 9,9
1 7,1,9
2
3 8,6
4 8,1
5 2,7,1,5
6 8,5
7 3
8 5
9 7

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 28/05/2013

Giải tám 94
Giải bảy 499
Giải sáu 5623 – 9131 – 3695
Giải năm 7736
Giải tư 02438 – 31001 – 64302 – 06731 – 77334 – 15934 – 77887
Giải ba 21877 – 88157
Giải nhì 39535
Giải nhất 42592
Đặc biệt 520323

Đầu

Đuôi
0 1,2
1
2 3,3
3 1,6,8,1,4,4,5
4
5 7
6
7 7
8 7
9 4,9,5,2

Thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu

ngày

10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
34 6 lần 38 4 lần
01 6 lần 35 4 lần
56 5 lần 97 4 lần
36 5 lần 31 4 lần
45 4 lần 85 4 lần
10 cặp số về ít nhất:
Cặp số Số lần Cặp số Số lần
10 0 lần 37 0 lần
13 0 lần 42 0 lần
18 0 lần 47 0 lần
27 0 lần 71 0 lần
30 0 lần 73 0 lần
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng  10 20 30 60 90  ngày
01
(6 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
34
(6 lần)
Tăng 4 so với 10 ngày trước
56
(5 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
36
(5 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
07
(4 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
09
(4 lần)
Giảm 1 so với 10 ngày trước
45
(4 lần)
Tăng 4 so với 10 ngày trước
97
(4 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
17
(4 lần)
Tăng 1 so với 10 ngày trước
72
(4 lần)
Tăng 2 so với 10 ngày trước
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 21/05/2013

Giải tám 59
Giải bảy 703
Giải sáu 8981 – 6797 – 4917
Giải năm 2685
Giải tư 01885 – 74500 – 58499 – 67624 – 03675 – 16209 – 00370
Giải ba 07688 – 88985
Giải nhì 41432
Giải nhất 88809
Đặc biệt 928234

Đầu

Đuôi
0 3,0,9,9
1 7
2 4
3 2,4
4
5 9
6
7 5,0
8 1,5,5,8,5
9 7,9
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 14/05/2013

Giải tám 79
Giải bảy 755
Giải sáu 4457 – 4201 – 3653
Giải năm 6054
Giải tư 87814 – 93236 – 71624 – 64597 – 14260 – 00134 – 86044
Giải ba 87561 – 64997
Giải nhì 45435
Giải nhất 84666
Đặc biệt 697738

Đầu

Đuôi
0 1
1 4
2 4
3 6,4,5,8
4 4
5 5,7,3,4
6 0,1,6
7 9
8
9 7,7
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 07/05/2013

Giải tám 60
Giải bảy 004
Giải sáu 4895 – 3559 – 7016
Giải năm 1702
Giải tư 84361 – 76625 – 52406 – 39628 – 85267 – 34795 – 58035
Giải ba 23645 – 32594
Giải nhì 60843
Giải nhất 36509
Đặc biệt 995507

Đầu

Đuôi
0 4,2,6,9,7
1 6
2 5,8
3 5
4 5,3
5 9
6 0,1,7
7
8
9 5,5,4
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 30/04/2013

Giải tám 11
Giải bảy 456
Giải sáu 2545 – 7106 – 5472
Giải năm 2117
Giải tư 10498 – 10850 – 11232 – 54256 – 34370 – 77924 – 69641
Giải ba 83058 – 68758
Giải nhì 93468
Giải nhất 66672
Đặc biệt 837205

Đầu

Đuôi
0 6,5
1 1,7
2 4
3 2
4 5,1
5 6,0,6,8,8
6 8
7 2,0,2
8
9 8
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 23/04/2013

Giải tám 36
Giải bảy 150
Giải sáu 0084 – 2407 – 2501
Giải năm 6434
Giải tư 06893 – 11233 – 96149 – 56364 – 69140 – 31472 – 02772
Giải ba 46700 – 77490
Giải nhì 88582
Giải nhất 37901
Đặc biệt 611908

Đầu

Đuôi
0 7,1,0,1,8
1
2
3 6,4,3
4 9,0
5 0
6 4
7 2,2
8 4,2
9 3,0
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 16/04/2013

Giải tám 17
Giải bảy 220
Giải sáu 9421 – 7156 – 3407
Giải năm 4082
Giải tư 07696 – 76076 – 77376 – 77087 – 29575 – 07362 – 14582
Giải ba 88452 – 63463
Giải nhì 21940
Giải nhất 47409
Đặc biệt 488636

Đầu

Đuôi
0 7,9
1 7
2 0,1
3 6
4 0
5 6,2
6 2,3
7 6,6,5
8 2,7,2
9 6
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 09/04/2013

Giải tám 17
Giải bảy 449
Giải sáu 5786 – 7435 – 0893
Giải năm 0919
Giải tư 71538 – 40316 – 23415 – 02307 – 78600 – 36701 – 61288
Giải ba 26520 – 97498
Giải nhì 95311
Giải nhất 40426
Đặc biệt 148165

Đầu

Đuôi
0 7,0,1
1 7,9,6,5,1
2 0,6
3 5,8
4 9
5
6 5
7
8 6,8
9 3,8
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 02/04/2013

Giải tám 78
Giải bảy 556
Giải sáu 6816 – 7380 – 3569
Giải năm 7331
Giải tư 24848 – 37728 – 58912 – 77046 – 40246 – 99039 – 96277
Giải ba 70908 – 36736
Giải nhì 70438
Giải nhất 74197
Đặc biệt 992522

Đầu

Đuôi
0 8
1 6,2
2 8,2
3 1,9,6,8
4 8,6,6
5 6
6 9
7 8,7
8 0
9 7
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 26/03/2013

Giải tám 98
Giải bảy 979
Giải sáu 9558 – 2159 – 3003
Giải năm 6185
Giải tư 23529 – 10206 – 21931 – 68422 – 84214 – 63851 – 87034
Giải ba 49076 – 81501
Giải nhì 23745
Giải nhất 07545
Đặc biệt 633556

Đầu

Đuôi
0 3,6,1
1 4
2 9,2
3 1,4
4 5,5
5 8,9,1,6
6
7 9,6
8 5
9 8
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 19/03/2013

Giải tám 88
Giải bảy 529
Giải sáu 0313 – 8834 – 4985
Giải năm 2384
Giải tư 47261 – 92349 – 78080 – 55907 – 57742 – 18278 – 67820
Giải ba 68899 – 58940
Giải nhì 29221
Giải nhất 91106
Đặc biệt 078990

Đầu

Đuôi
0 7,6
1 3
2 9,0,1
3 4
4 9,2,0
5
6 1
7 8
8 8,5,4,0
9 9,0
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 12/03/2013

Giải tám 36
Giải bảy 879
Giải sáu 7488 – 2383 – 8617
Giải năm 3820
Giải tư 60961 – 74720 – 75495 – 53202 – 81550 – 04856 – 87913
Giải ba 68106 – 76046
Giải nhì 49386
Giải nhất 79000
Đặc biệt 195670

Đầu

Đuôi
0 2,6,0
1 7,3
2 0,0
3 6
4 6
5 0,6
6 1
7 9,0
8 8,3,6
9 5
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 05/03/2013

Giải tám 95
Giải bảy 298
Giải sáu 0633 – 7333 – 2930
Giải năm 8175
Giải tư 37867 – 46506 – 29409 – 02228 – 16230 – 79337 – 47516
Giải ba 60236 – 66197
Giải nhì 64188
Giải nhất 76708
Đặc biệt 491381

Đầu

Đuôi
0 6,9,8
1 6
2 8
3 3,3,0,0,7,6
4
5
6 7
7 5
8 8,1
9 5,8,7
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 26/02/2013

Giải tám 09
Giải bảy 254
Giải sáu 4312 – 5908 – 8911
Giải năm 4154
Giải tư 43318 – 19512 – 75256 – 44028 – 59642 – 82859 – 74114
Giải ba 47309 – 86608
Giải nhì 88408
Giải nhất 34477
Đặc biệt 303188

Đầu

Đuôi
0 9,8,9,8,8
1 2,1,8,2,4
2 8
3
4 2
5 4,4,6,9
6
7 7
8 8
9
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 19/02/2013

Giải tám 51
Giải bảy 536
Giải sáu 8471 – 9657 – 6770
Giải năm 8484
Giải tư 89217 – 01182 – 56688 – 50341 – 17148 – 96241 – 69801
Giải ba 66208 – 44493
Giải nhì 76172
Giải nhất 85502
Đặc biệt 020823

Đầu

Đuôi
0 1,8,2
1 7
2 3
3 6
4 1,8,1
5 1,7
6
7 1,0,2
8 4,2,8
9 3
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 12/02/2013

Giải tám 90
Giải bảy 444
Giải sáu 3454 – 9142 – 2130
Giải năm 5725
Giải tư 21815 – 28004 – 43068 – 48341 – 17531 – 02339 – 80079
Giải ba 96901 – 88291
Giải nhì 18706
Giải nhất 12609
Đặc biệt 003480

Đầu

Đuôi
0 4,1,6,9
1 5
2 5
3 0,1,9
4 4,2,1
5 4
6 8
7 9
8 0
9 0,1
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 05/02/2013

Giải tám 16
Giải bảy 650
Giải sáu 0712 – 1870 – 2340
Giải năm 3955
Giải tư 46355 – 59004 – 29366 – 95718 – 73195 – 65991 – 20988
Giải ba 85842 – 96801
Giải nhì 99273
Giải nhất 15424
Đặc biệt 142332

Đầu

Đuôi
0 4,1
1 6,2,8
2 4
3 2
4 0,2
5 0,5,5
6 6
7 0,3
8 8
9 5,1
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 29/01/2013

Giải tám 09
Giải bảy 507
Giải sáu 0558 – 9784 – 2258
Giải năm 7873
Giải tư 15095 – 10946 – 86253 – 08955 – 89925 – 57261 – 76576
Giải ba 98234 – 56906
Giải nhì 48838
Giải nhất 53169
Đặc biệt 415569

Đầu

Đuôi
0 9,7,6
1
2 5
3 4,8
4 6
5 8,8,3,5
6 1,9,9
7 3,6
8 4
9 5
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 22/01/2013

Giải tám 85
Giải bảy 608
Giải sáu 8651 – 2090 – 5535
Giải năm 4154
Giải tư 01866 – 37341 – 27586 – 72592 – 97361 – 52282 – 94181
Giải ba 85297 – 73668
Giải nhì 18118
Giải nhất 08698
Đặc biệt 329075

Đầu

Đuôi
0 8
1 8
2
3 5
4 1
5 1,4
6 6,1,8
7 5
8 5,6,2,1
9 0,2,7,8
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng ngày Thứ Ba, 15/01/2013

Giải tám 61
Giải bảy 772
Giải sáu 2668 – 8601 – 4633
Giải năm 2025
Giải tư 84566 – 57117 – 78981 – 65285 – 64930 – 70055 – 54556
Giải ba 58232 – 24231
Giải nhì 64930
Giải nhất 60799
Đặc biệt 029553

Đầu

Đuôi
0 1
1 7
2 5
3 3,0,2,1,0
4
5 5,6,3
6 1,8,6
7 2
8 1,5
9 9
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: